1 °C Stjørdal, NO
13/12/2019

Trenger flere elever

- Stjørdal trenger en internasjonal skole, sier ordfører Ivar Vigdenes (Sp) her i selskap med rektor ved Fagerhaug Oppvekstsenter, Britt Tønne Haugen t.v. og initiativtaker Cherise Kristoffersen.
Hellsenteret111219

 

Hun har også den daglige ledelsen av FINT som ellers skal ledes av Anne Andersen som

er en erfaren IB skoleleder med bakgrunn fra USA. Siden oppstarten har IB etablert 4000 skoler rundt omkring i verden; to av dem ligger i Trondheim. Nå ønsker Fagerhaug Oppvekstsenter å gi dette tilbudet til skoleelever i Stjørdal.

 

– Dette er et åpent tilbud og vi henvender oss til alle. Fagerhaug Kristne Skole som i dag har 100 elever, har et tydelig kristent verdi- og menneskesyn. Men vi har ikke søkt om kristen internasjonal skole; departementet åpner ikke for det.

 

Vi har ikke lov til å stille krav til livssyn som morgensamlinger og skolegudstjenester. Den internasjonale skolen vil derfor ha et livsnøytralt grunnlag og undervise om forskjellige religioner, sier rektor Haugan.

 

Trenger flere elever

– Vi henvender oss til alle og har sendt brev til alle foreldre som har barn som skal starte på skolen fra høsten. Det skjedde ved påsketider. Vi har også gitt tilbudet til alle som starter i 1. – 4. klasse fra høsten. 

 

– Hvor mange har meldt seg så langt?

– Vi gir tilbudet til 1. – 4. klasse. Så langt har det meldt seg åtte elever. Det ligger dessverre litt under det minimumsgrensen vi trenger for å starte. Mye finrekning og sparing ligger bak, men vi trenger minst 13 elever for å starte med drift i økonomisk balanse. Vi har tre ganger stått på stand hos Statoil og det har gitt oss to elever. Vi kan ta imot introduksjonselever. Min utfordring til ordføreren er: Kan Fagerhaug brukes til å ta imot introduksjonselever? Det kan være elever med ulik bakgrunn ente det erflyktninger eller arbeidsinnvandring.

 

Kommunen positiv

Ordfører Ivar Vigdenes (Sp): – Stjørdal kommune ønsker å få realisert dette tilbudet og håper dere får nok elever til å starte. Det er ingen tvil om at framtidas næringsliv vil kreve mer differensiert kompetanse og dybdekunnskap i språk. Dette tilbudet kommer som et tillegg til det som den offentlige skolen har som mål å levere.

 

Stjørdal kommune har bidratt med sterk påtrykk på nasjonale myndigheter for å få oppstart av skolen. På spørsmålet om mottakselever er svaret ja. Det må vi se på. Jeg vil be rådmannen gå gjennom elevlistene for de som går på Halsen og se om det er muligheter for om noen av dem kan gå her.  

 

Rektor Haugan: – Det kan være en nøkkel. Ungene er spente på hvordan det er å gå på skolen her på Fagerhaug. Vi har tatt opp dette med uteskole igjen. For øvrig har vi et godt samarbeid med Skatval skole og har søkt lag og foreninger om støtte.

 

Stjørdal trenger en IB-skole!

Cherise S. Kristoffersen kommer fra USA og har vært en initiativtaker til å få en internasjonal skole i Stjørdal: – Stjørdal har fått et svært variert internasjonalt miljø og trenger en internasjonal skole. Jeg har vært involvert i forhold til IB-skole i mange år og har deltatt på oppstarten av Internasjonal skole i Trondheim.

 

Starten er litt vanskelig, men når vi først kommer i gang tyder alt på at skolen vil vokse raskt. Det viser all erfaring. Trondheim brukte fem år på å fylle den første skolen og har nå to internasjonale skoler. Det er et behov her, men jeg forstår at det første steget for å begynne på noe nytt kan være vanskelig. Dette er noe mer enn en skole med undervisning på engelsk.

 

Kunnskap er ikke nok, men det må bearbeides – du lærer å lære. I framtida trenger vi folk som kan samarbeide. Alle IB-skoler har samme læringsplattform med læreplaner som skiller seg litt fra det norske skolevesenet. Du kan ta med grunnlaget fra Fagerhaug hvis det er aktuelt å flytte til en IB-skole i en annen by eller kanskje i et annet land.

 

Jeg ønsker at den Internasjonale skolen skal bli en berikelse for hele lokalsamfunnet i Stjørdal som har bedrifter med en stadig mer internasjonal sammensetning av arbeidsstokken.

 

Oppfordrer foreldrene

Ordfører Vigdenes: – Jeg vil rette en oppfordring til alle foreldre for å se om dette er en aktuell mulighet. Den dagen det blir aktuelt for meg ser jeg ikke bort fra at et internasjonalt skoletilbud som Fagerhaug ville være mulighet jeg vurderer sterkt.

 

– I konkurranse med Forradal?

Da ler ordføreren.

 

– Trondheim hadde ved oppstarten en ganske jevn fordeling mellom barn med norsk bakgrunn og barn med utenlandsk bakgrunn. Ålesund startet med 17 elever i fjor og hadde 22 elever i april. Nå venter ytterligere 45 barn på å starte på den skolen fra høsten. Det er et interessant eksempel.

 

Styremøte 5. august

– Hvordan blir det med Fagerhaug International School?

– Det blir et avgjørende styremøte om kvelden førstkommende mandag 5. august. Vi er spent på hvor mange elever vi klarer å mønstre til den tid. Selv om vi skulle mangle noen få elever i år, vil vi med en vekst på ti neste år få et godt grunnlag for videre utvikling. Men vi er spent på om styret om nødvendig er villig til å drive med minus i starten; noe som ikke er helt uvanlig i næringslivet, sier rektor Britt Tønne Haugan som nå flytter fra Levanger til Stjørdal.

 

– Hvordan er det med skolepenger?

– Det er 950 kroner for første barn, 650 kroner for barn nr. 2 mens det for et eventuelt tredje barn vil være gratis. Skyssreglene er de samme som for offentlig skole. Det går to skolebusser hver morgen fra Halsen skole til Fagerhaug. Dersom vi lykkes i å starte opp FINT, kan det snart bli aktuelt med tre busser.

 

Åpent for alle

Ordfører Vigdenes: – Dette er et tilbud som alle kan benytte seg av. Ingen ting sier at dette vil bli lettere neste år. Jeg håper virkelig skolen lykkes i å få en oppstart i år. Stjørdal kommune støtter opprettelsen.

 

– Hvor blir undervisningslokalene for den nye skolen?

– Det blir klargjort lyse lokaler i kjelleretasjen i gulbygget. Elevene på FINT vil ha felles undervisning der det er hensiktsmessig mens annen undervisning er delt etter alderstrinn.

 

– Hvordan finansierer dere skolen?

– Det er offentlige bidrag og foreldrebetaling. Samtidig vil vi lufte spørsmålet om store bedrifter kan kjøpe noen skoleplasser. Derfor utfordrer vi styret til å komme med tall som vi kan presentere når vi besøker eksempelvis Statoil og Aibel, sier rektor Brit Tønne Haugan som håper det er flest mulig elever på plass ved skolestart.

 

En internasjonal skole i Stjørdal, det er noe hun og medarbeiderne brenner for!

 

 

 

 

Les forrige sak:
Brann på Skatval

  Det var ikke husdyr i driftsbygningen, men et lager av […]

Close