17 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

Treningssenter drives i lokaler uten godkjenning

Støyklager førte til «graving» i byggesaksarkivet

Stjørdal kommune mener at forretningsarealene i Ole Vigs Park ikke kan være utleid til treningssenter. I tillegg mener kommunen at det også mangler både midlertidig brukstillatelse for næringsarealene og ferdigattest for hele bygget. Stjørdal kommune mener at forretningsarealene i Ole Vigs Park ikke kan være utleid til treningssenter. I tillegg mener kommunen at det også mangler både midlertidig brukstillatelse for næringsarealene og ferdigattest for hele bygget.

Beboerne i Ole Vigs Park klaget til kommunen på støy fra treningssenteret i 1. etasje. Nå viser det seg at lokalene aldri er godkjent til treningssenter.

– Kommunen kan ikke se at det foreligger dokumentasjon i form av plantegninger eller andre beskrivelser som viser at kommunen har godkjent bruken av forretningslokalene i 1. etasje til treningssenter, heter det i et brev som er sendt fra Stjørdal kommune til ansvarlig søker for prosjektet Ole Vigs Park, som ble ferdigstilt for snart ti år siden.

Treningssenter er ikke «forretning»

I forbindelse med at beboere klaget til kommuneoverlegen over støy fra treningssenteret ble det gjort en undersøkelse i kommunens byggesaksavdeling for å finne ut hvilke tillatelser som er gitt fra kommunen.

Eiendommen som ligger i krysset mellom Ole Vigs gate og Innherredsvegen er regulert til bolig og forretning hvor første etasje langs Ole Vigs gate skal disponeres til forretningsformål.

– Etter kommunens vurdering vil ikke bruken av lokaler i 1. etasjen til treningssenter være i samsvar med reguleringsformålet forretning, skriver kommunens byggesaksansvarlige og viser til forskrifter fra kommunal- og moderniseringsdepartementet der treningssenter går inn under reguleringsformålet «annen offentlig eller privat tjenesteyting». (Artikkelen fortsetter under annonsen!)

Mangler brukstillatelse og ferdigattest

I tillegg til dette punktet mener kommunen at det også mangler både midlertidig brukstillatelse og manglende ferdigattest.

– Det ble søkt om midlertidig brukstillatelse for alle leiligheter og parkeringskjeller den 13.11.2008. Av gjenstående arbeider ble forretningsarealene i 1. etasje opplistet. I beskrivelsen som lå ved søknaden om midlertidig brukstillatelse står det at «forretningsarealene i 1. etasje er ferdigstillet som råbygg, men ikke utleid». Det foreligger altså ikke midlertidig brukstillatelse for 1. etasje av bygget, skriver Stjørdal kommunes saksbehandlere i saken.

Det tredje punktet som anføres er at det ikke er søkt om, eller utstedt, ferdigattest for hele bygget. Midlertidig brukstillatelse foreligger også kun for leiligheter og parkeringskjeller.

Stjørdal kommune ber nå om tilbakemelding på disse forholdene, pluss en redegjørelse for hvordan støykravene i bygget er oppfylt.

Foreløpig ukjent

Daglig leder i Stjørdal Utbygging AS, Tormod Salberg, sier at brevet fra Stjørdal kommune foreløpig er ukjent for ham og ønsker derfor ikke å kommentere saken nå. Det var Stjørdal Utbygging AS, sammen med Heimdalgruppen, som bygde Ole Vigs Park.

Ettersom byggesaken for prosjektet ikke er avsluttet er det ansvarlig søker for tiltaket tilbake i 2008, Per Knudsen Arkitektkontor, som er hovedmottaker av kommunens brev.

Les forrige sak:
Hallgeir Martin Lundemo styrer trimpoengappen i Meråker og kan konkludere med at de 420 deltakerne har tilbakelagt en distanse som tilsvarer nesten seks ganger rundt jorda.
Fjellkongen løper for tvers-rekord

Samler inn penger til Barnekreftforeningen underveis

Close