19 °C Stjørdal, NO
21/07/2019

Trident Juncture stiller krav

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen på åpent møte i Stjørdal Høyre

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.h.) og vararordfører Ole Hermod Sandvik kunne glede seg over stor interesse for å høre om den aktuelle situasjonen i Forsvaret der Værnes har en strategisk plassering. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (t.h.) og vararordfører Ole Hermod Sandvik kunne glede seg over stor interesse for å høre om den aktuelle situasjonen i Forsvaret der Værnes har en strategisk plassering.

– Den store NATO-øvelsen Trident Juncture utpå høsten vil være en stor øvelse både for det sivile og militære samfunn, sa en strålende opplagt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen da han talt til et meget godt besøkt åpent medlemsmøte i Stjørdal Høyre i kveld om Forsvarets status og videre utvikling.

– I en krise eller konflikt vil en rekke sivile yrkesgrupper og bransjer kunne bli berørt. Blant disse er helsevesenet, transport og logistikk, landbruk, næringsmiddelindustrien, media og bygg og anlegg – og det er disse som også skal trene og testes under Trident Juncture, sa forsvarsministeren som brukte mye tid på å understreke Forsvarets internasjonale rolle.

– Jeg vil ta utgangspunkt i at det skjedde noe i Europa i 2014 med den russiske annekteringen av Krim. Vi fikk forvarselet ti år tidligere på dagen i dag da Russland 7. august 2008 gikk inn i Georgia for å motvirke tilnærmingen mot NATO.

– Jobber med å skape et troverdig forsvar

– Disse hendelsene skapte usikkerhet i Europa, sa Bakke-Jensen som poengterte at Norge jobber ufortrødent med å skape et troverdig norsk forsvar med en hær og en marine som fungerer. Han nevnte også cyber som er viktig for både militære og sivile ved siden av space og evnen til å bruke satelittkommunikasjon.

– Vi er geografisk plassert nær nordflåten til Russland. Det er bestemmende for norsk forvarspolitikk. De bygger nye fartøy, seiler mer, flyr mer og øver mer i nord. Russland tenker på bastionforsvar for å sikre sine interesser. Vi kan oppfatte russisk forsvar som aggressiv handling.

– Derfor må vi ha god oversikt og vi må ikke oppfattes som en trussel. Samtidig skal vi fortelle at vi er i stand til å forsvare oss. NATO sier at det å fly og seile i nord er betryggende for naboen Russland med nordmenn i aksjon.

Ren Røros Bestill mobil
– Verdens mest vellykkede samarbeid med Russland

– Vi har verdens mest vellykkede samarbeid med Russland hver dag og samarbeider om forskning. Vi har ei direktelinje til nordflåten. Det er viktig å unngå misforståelser og skjønne hverandre. Det er et definert oppdrag for Norge å forsvare landet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen tok for seg en verden i endring der Kina bygger forsvar på en annen måte. USA er i ord mer nasjonalistisk og proteksjonistisk, men de deltar aktiv i handling.

– Til høsten vi har øvelsen Trident Juncture som også vil stille store krav til sivilsamfunnet. Da må vi finne oss i nye innslag i trafikken. Men det er nettopp dette vi skal øve på, sa Bakke-Jensen som etter foredrag i en halv time bruke tre kvarter på å besvare spørsmål.

180 milliarder ekstra til Forsvaret

I tillegg til 48 milliarder kroner i årlige bevilgninger til Forsvaret vil det i de neste sju årene bli bevilget ytterligere 180 milliarder kroner ekstra. Men heller ikke dette er nok til å nå målet om to prosent av BNP til Forsvaret.

Frank Bakke-Jensen hadde en spøkefull tilnærming: – Det er ikke noe problem å nå målet på to prosent dersom BNP vokser saktere. Men ønsker vi det? Jeg er som forsvarsminister mer opptatt av at vi må bruke våre midler på en riktig måte, sa forsvarsministeren som skryter av de 9000 rekruttene som årlig får gjøre tjeneste.

– Men det kan bli aktuelt å gi tjeneste til flere samtidig som tjenestetida kan bli utvidet for å få det beste utbyttet av innsatsen vi legger inn i Forsvaret.

Skryter av samarbeidet med de øvrige nordiske land

– Husk å ha et våkent forhold til Trident Juncture, avsluttet forsvarsministeren som innrømmer at han strever med å oppfatte Arbeiderpartiets posisjon. Men det er i alle fall ingen tvil om at NATOS generalsekretær Jens Stoltenberg er svært godt fornøyd med innsatsen som USAs president Donald Trump gjør for at alle NATO-land skal bevilge mer til forsvaret.

Han skryter ellers av det gode samarbeidet med de øvrige nordiske land der Sverige og Finland har fått en ny og mer aktiv rolle. Han tok også selvkritikk: – Jeg var skeptisk til hva kvinner kunne gjøre i Forsvaret. Der tok jeg feil. Det er som statsminister Erna Solberg sier: – Det samlede resultatet blir bedre når vi bruker hele hodet (både gutter og jenter).

– Takk for meg!

I morgen skal forsvarsminister Frank Bakke-Jensen møte lokale politikere før han besøker Landsskytterstevnet.

Det er lenge siden en forsvarsminister har tilbragt så mye tid i Stjørdal.

Rune Larsen i Stjørdal Høyre var meget godt fornøyd med alle som kom for å høre på forsvarsministeren.

Les forrige sak:
Rivelinos klovnene er prisbelønte klovner fra Spania. Med levende musikk og mye humor skaper de latter og glede i sirkusteltet.
Skatval får besøk av sirkus

Torsdag kveld er det forestilling på Fagerhaug

Close