4 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Trivsel på skolen

Trivsel i skolen


De to er kontaktpersoner og tilretteleggere for trivselslederne. 18 elever ved Haraldreina er utvalgt til disse vervene av klassekameratene og kontaktpersonene i samarbeid .

 

Friminuttene

Trivselseslederne  koordinerer og setter i gang aktiviteter i friminuttene.

I det lange friminuttet viste de et eksempel på hva dette innebærer i praksis. Alle elevene deltok i en aktivitet med ball på en måte slik at ingen ble satt på sidelinja.

I disse tider hvor mangel på fysisk trening blant barn fokuseres, er også dette et eksempel hvordan man på en positiv måte kan øke aktiviteten.

 

Positive følger

Leken stimulerer til et enda bedre miljø og virker inkluderende.  Det blir bekreftet av flere elever.

Ingen av trivselseslederne vil slutte i jobben.  De finner den givende og trivelig. Denne ordningen er nok kommet for å bli.

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

 

alt

Les forrige sak:
Kor-Nelius synger
Gårdsbesøk på Ersgard

Blant de som deltok, var Kor-Nelius med fin sang. Roar Valstad […]

Close