16 °C Stjørdal, NO
05/08/2020

Trolig ikke nødvendig med nytt ordførervalg

Dersom «forhåndsfavorittene» ble valgt med klart flertall er det ikke nødvendig med nyvalg

Her foregår den skriftlige avstemningen i Stjørdal kommunestyre. Tellekorpsmedlemmene Ann-Inger Leirtrø og Gunnar Uglem (stående i bakgrunnen) er i ferd med å samle inn stemmesedlene. Her foregår den skriftlige avstemningen i Stjørdal kommunestyre. Tellekorpsmedlemmene Ann-Inger Leirtrø og Gunnar Uglem (stående i bakgrunnen) er i ferd med å samle inn stemmesedlene.

Det ble gjennomført skriftlig avstemning da Ivar Vigdenes i forrige uke ble valgt til ordfører i Stjørdal. Og selv om ordføreren nå skal velges ved åpen avstemning tyder lite på at det må gjennomføres nytt ordførervalg.

– Dersom det var klart på forhånd hvem som kom til å bli valgt som ordfører og varaordfører, og disse personene faktisk ble valgt, er det en klar indikasjon på at avstemningsmetoden ikke har vært avgjørende for hvem som ble valgt. Det betyr at valget er gyldig, heter det i en presisering som nå har kommet fra kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Fylkesmannen i Trøndelag har mottatt en rekke henvendelser vedrørende valg av ordfører de seneste dagene, men det er altså ingen selvfølgelig konsekvens at ordførervalget må gjennomføres på nytt selv om avstemningen var skriftlig.

Nå er det sendt ut en redegjørelse til samtlige 41 i kommunestyret i Stjørdal om de nye reglene. Til Trønder-Avisa forteller rådmann Anne Kathrine Slungård at ordfører og rådmann anbefaler at eventuelt nyvalg skjer i første ordinære kommunestyremøte, dersom noen av de 41 krever det.

– For at en saksbehandlingsfeil skal føre til et ugyldig vedtak, må det være grunn til å regne med at feilen påvirket selve avgjørelsen, skriver departementet.

Også stemmetallene er en faktor som kommunal- og moderniseringsdepartementet ber de enkelte kommunene vurdere.

– Der ordføreren og varaordføreren har blitt valgt med klar stemmeovervekt, vil også dette være en indikasjon på at avstemningsmetoden ikke har vært avgjørende for hvem som ble valgt, står det å lese i presiseringen fra departementet.

Ivar Vigdenes fikk 26 av de 41 stemmene som ble avgitt i ordførervalget. 14 stemte på Jan Inge Kaspersen, mens en representant stemte blankt. Varaordfører Ole Hermod Sandvik ble valgt av et enstemmig kommunestyre.

Les forrige sak:
– Jeg har lyst å prøve meg høyere opp, men det hadde vært artigst med Blink

Den lille giganten har vokst seg større og større på banen

Close