22 °C Stjørdal, NO
22/05/2019

Tror 100 sauer kan være tatt av bjørn

Bønder holder drøyt 200 sauer hjemme fra beite

Nesten daglig siden sauene ble sluppet på beite i vår er det funnet kadaver etter bjørnens herjinger i Meråker. Dette er en av sauene som Lennart Evjen har mistet på nordsiden av bygda. Nesten daglig siden sauene ble sluppet på beite i vår er det funnet kadaver etter bjørnens herjinger i Meråker. Dette er en av sauene som Lennart Evjen har mistet på nordsiden av bygda.

Mattilsynet anslår at 100 sauer i Meråker være tatt av bjørn hittil i år.

– Det er funnet kadaver eller skadde dyr som er avlivet daglig siden slipp rundt 5. – 6. juni. Pr. dags dato er det funnet 52 kadaver. En regner med funnprosent på cirka 60 prosent, slik at totaltap pr. i dag kan være rundt 100, skriver Mattilsynet i et brev datert 12. juli til beitelaget i Meråker.

Mattilsynet har vurdert om det er nødvendig å sette i gang innsanking av sauer, men har konkludert med at det pr. i dag ikke er grunnlag for det. Derimot stiller de seg bak bøndenes vurdering om å holde dyr hjemme.

– Vi er enig i deres vurdering at det har vært nødvendig å holde sau heime av dyrevelferdsmessig årsak. Likens å ta heim sau som er kommet ned fra utmarka. Risikosituasjonen er uendra siden beiteslipp, og kanskje forverret de siste dagene, og de samme dyra bør således  holdes heime til situasjonen er forbedret, skriver avdelingssjef Ingebjørg Grunnan Fostad i Mattilsynet.

Sauebønder i Torsbjørkdalen og på Stordalen har selv vurdert det som klokest å holde cirka 200 søyer og lam hjemme fra beite. Dette var sauer som ikke var sluppet ennå da de første kadaverne ble funnet.

Les forrige sak:
Hanne Myrvang er tidligere sjef ved frivillligsentralen. Nå har hun søkt seg jobb lengre sør i landet.
Tidligere frivillig-sjef har søkt seg ny jobb

En av 21 søkere til jobb i Nord-Østerdal

Close