12 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Spar Hegra uke 37
Header-Bingo-med dato

Tror bedre vei kan gi positive ringvirkninger

Roar Uglem og Monica Sundal opplever vekst i kommunen

De kan registrere 1700 hytter i egen kommune. Selbu Vekst på Bjørkhov er opptatt av at det skapes og tilrettelegges tilbud for fastboende og hyttefolk hele året i Selbu. Roar Uglem og Monica Sundal sier fritidsbebyggelsen øker og at friluftsliv generelt byr på mange muligheter i kommunen. De kan registrere 1700 hytter i egen kommune. Selbu Vekst på Bjørkhov er opptatt av at det skapes og tilrettelegges tilbud for fastboende og hyttefolk hele året i Selbu. Roar Uglem og Monica Sundal sier fritidsbebyggelsen øker og at friluftsliv generelt byr på mange muligheter i kommunen.

Selbu Vekst er glad for utbedringene på fylkesvei 705, og tror det kan føre til positive ringvirkninger for Selbu som hyttekommune.

De er glade for utbedringene som nå utføres langs FV705 over Selbuskogen inn mot Tømra. Ansatte hos Selbu Vekst vil at det skal tilbys gode veiforbindelser og gis enkel tilgang til det meste som Selbu kan tilby. Nå opplever de stadig større besøkstall fra hyttefolk på helg og fritid.

– Nå har Selbu kommune ca. 1700 hytter fordelt på flere attraktive destinasjoner, av disse er rundt tusen eid av utenbygdsboende. Vi hadde for noen år tilbake en hytteundersøkelse blant hytteeiere med mange interessante funn. Disse signalene og ønskene bygger vi videre på, også ved å tilby økt tilrettelegging av fritidsaktiviteter, sier daglig leder hos Selbu Vekst, Monica Sundal, som sammen med kollega Roar Uglem opplever veksten i antall hytter i kommunen.

25 mil med skiløyper

De har kontorer på Bjørkhov i Selbu, og følger nøye med på besøkstall fra hyttefolk og tilbudstjenester i kommunen. Duoen er også glade for at det nå er gitt åpning etter søknad å kunne omdisponere hytta til helårsbolig i Selbu.

Selbuskogen Skisenter er viden kjent for sine preparerte løyper gjennom vintersesongen. Kommunen kan tilby skiløyper på til sammen rundt 250 kilometer.

– Vi har mye flott natur i Selbu. Egentlig byr de topografiske forhold i kommunen på mye fjell, som igjen gir stabile snøforhold. Dette har mange hyttefolk oppdaget. Kanskje er stabile snøforhold blant de avgjørende element når man skal investere i egen hytte eller fritidsbolig, sier de to.

Ekstremhelg

Tendensen de siste årene er at uorganisert aktivitet også blant ungdom har blitt populært. På dette området har kommunen tatt noen grep for å tilrettelegge for helårs aktiviteter. Selbu kommune sammen med private aktører byr på mange ulike fritidstilbud.

– Vinteraktivitetene er gjerne skiturer, men det er flere tilbud å velge blant. Sommeraktivitetene er gjerne flere, med ny bane for sandvolleyball- og håndball på Årsøya. Vi ser teltliv blomster opp ved Selbusjøen om sommeren. Det er helårs klatremuligheter i B. Langseth Arena og tilbud om hesteridning i fjellet. Vi har kajakk-kano og båt-tilbud. Det arrangeres ekstremhelg ved Garbergelvas utløp. Selbu er, og vi skal være en hyttekommune som også tilbyr attraktive fritidstilbud, sier Monica Sundal og Roar Uglem hos Selbu Vekst.

Les forrige sak:
Lagersjef Bjørn Arne Stokke (t.v.) og avdelingsleder Bjørn Kristoffersen ved Tore Ligaard AS kan tilby mange vinduer i standardutførelse fra lager.
– Det er nesten slutt på at det bygges tradisjonelle hytter

Hytteeiere vil ha naturen inn i stuen

Close