7 °C Stjørdal, NO
27/09/2020

Tursti til Svartkamhytta

 

Dette er det første store samarbeidsprosjekt som skjer mellom de to lagene. Prosjektet har et kostnadsoverslag på i underkant av 1,3 mill. kroner. John G. Valstad ga en oversiktlig og grei gjennomgang av prosjektet og besvarte spørsmål fra årsmøtedeltakerne. Årsmøtene vedtok at prosjektet skal fullføres.

De to lagene på Skatval har tatt konsekvensen av at innbyggerne i Stjørdal stadig ser betydningen av å komme seg ut i frisk natur. Alle kommuner har nå et ansvar for at det drives forebyggende helsearbeid. Derfor skal lagene på Skatval ha honnør for at de er med på å legge til rette for friluftsliv. Svartkamhytta har lenge vært et trekkplaster, og med bedre tilgjengelighet regner vi med at enda flere besøker dette flotte stedet.  Dessuten har de to lagene i samarbeid merket en turløype rundt Forbordsfjellet.

 

Innspill

Fra Skatval skole er det kommet innspill der prosjektet blir hilst velkommen. Skolen bruker Forbordsfjellet som turmål, m en for enkelte elever er det vanskelig å gjennomføre slike turer. Prosjektet får sterk støtte fra skolen om å bedre tilgjengeligheten til dette friluftsmålet.

Også gruppen som nå representerer ”Idrett uten grenser” håper utbedringen at turstien til Svartkamhytta blir forbedret. Slik det er nå, finnes det ikke muligheter for rullestolbrukere å ta seg fram. Denne gruppen består av 40 medlemmer i Stjørdal, men også andre vil kunne dra nytte av en tilrettelagt tursti.

 

Prosjektet

Skatval skilag og trimgruppa for Fram har lagt vekt på disse innspillene. Den nye stien fram til hytta blir 1 600 meter fra parkeringsplassen ved Trongsteinan til Svarkamhytta legges langs eksisterende trase til bru som krysser bekken ved Grønnmyra. Deretter følger stien traseen til eksisterende sti fram til ”Per-stien”, hvor ny sti tar av fra gammel trase og følger myra fram til Svartkamhytta. Strekningen fra parkeringsplassen til bru som krysser bekk ved Grønnmyra skal opprustes, resterende strekning er å betrakte som nyanlegg. Ny st anlegges med en såle med bredde 3 meter tilpasset tråkkemaskin. Det anlegges et topplag med bredde 1,5 meter med møteplasser med bredde 1,8 meter, og tilpasset bruk av barnevogn og motorisert rullestol.

 

Naturvennlig

Det er viktig å gjennomføre opparbeidelsen av stien fram til Svartkamhytta uten uforholdsmessige inngrep i naturen. Traseen tilpasses terrengets naturlige arrondering. Vegetasjon og stubber som det er nødvendig å fjerne deponeres på egnede plasser og planeres ut eller tildekkes. Større grantrær kvistes, og kanter og grøfter tilsås. Der stien går over myr legges det en egnet duk, og det tilføres et bærelag med høyde 20-30 cm. Strekningen over myr er ikke prosjektert for trafikk med større maskiner.

 

Kostnader

Utgiftene ved gjennomføring av hele prosjektet er beregnet til 1,3 mill kroner. Finansiering vil skje gjennom spillemidler og andre tilskudd. En del av kostnadene skal utføres gjennom dugnadsinnsats. Skatval skilag har hatt investeringer til skianlegget på 5 mill kroner. Fram har de siste årene investert i kunstgressbane og nå et nytt klubbhus som utgjør rundt 10 mill kroner. Totalt er det investeringer på 15 mill kroner der dugnadsinnsatsen har vært enorm. Turstien er også basert på dugnadsinnsats. Vi håper at brukere av turstien til Svartkamhytta stiller opp når det kalles inn til dugnad. Vi forventer at brukere fra andre steder enn Skatval stiller opp. Forbordsfjellet er et turmål for alle i Stjørdal og omegn.

 

John Gunnar Valstad orienterer om prosjektet. Skilagets leder Per Dybvad følger med i det som blir sagt.

 

Les forrige sak:
En travelt opptatt olje-og energiminister Ola Borten Moe tok seg også tid til å komme til energidagen.
Allskogs energidag

  Allskog er et samvirke som eies og er til for […]

Close