-1 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Tvangsmulk til Selbu Energiverk Nett


Tvangsmulkten er på 1500, 2500 eller 5000 kroner per dag data ikke er innsendt fra 1. januar 2012, avhengig av selskapets størrelse.

NVE ble i løpet av 2010 gjort kjent med at nettselskapenes plikt til å rapportere til balanseansvarlig i varierende grad ble overholdt, og at kvaliteten på de innrapporterte data varierte.

 

Rapporteringsplikten er fastsatt i forskrift av 11. mars 1999 nr 301 om måling, avregning og samordnet opptreden ved kraftomsetning og fakturering av nettjenester (avregningsforskriften) paragraf 5-4 fjerde ledd:

Nettselskapet skal sende melding til den enkelte balanseansvarlige som inneholder informasjon om det totale forbruket i nettet for foregående døgn. Meldingen skal være sendt innen klokken 10.00 påfølgende virkedag.

 

På denne bakgrunn traff NVE 4. mars 2011 vedtak om at nettselskap skal sende melding om totalt forbruk i nettet til Statnett. Starttidspunktet for innsending til Statnett ble satt til 1.april 2011. Pålegget i vedtaket kom i tillegg til plikten etter avregningsforskriften paragraf 5-4 fjerde ledd.

Hensikten med denne bestemmelsen og dette vedtaket er å gi kraftleverandørene et bedre grunnlag for anmeldingene til spotmarkedet.

 

NVE har sammen med Statnett fulgt opp forskriftskravet og vedtaket fra 4. mars. I løpet av sommeren og høsten har vi vært i kontakt med et stort antall nettselskaper for å forsøke å få en bedret kvalitet på rapporteringen.

I denne omgang  er selskapene som har unnlatt å rapportere data innen tidsfristen ilagt tvangsmulkt. Dersom NVE ikke ser en snarlig bedring, vil det bli truffet vedtak om tvangsmulkt også for selskapene som har en mangelfull kvalitet på rapporteringen.

 

Det er tidligere kjent at også Tydal Kommunale Energiverk NETT er idømt tvangsmulkt.

Les forrige sak:
Odd Fellow losje 108 Steinvikholm i Stjørdal ga nylig Frelsesarmeen i region Malvik-Stjørdal 10 000 kroner i julegave. Over Mester Karl M. Withbro og Eks. Over Mester Tor Einar Berg overleverer sjekken til soldat i Frelsesarmeen Leif Lundberg.
Julegave til Frelsesarmeen

Stor takknemlighet ble vist da Frelsesarmeen Malvik- Stjørdal litt uventet fikk […]

Close