6 °C Stjørdal, NO
26/05/2019

Tverrfaglig samarbeid

Naprapat Rannveig Berg og muskelterapeut Svein Wik står sterkere når de samarbeider om behandlingsopplegget.

 


Naprapat Rannveig Berg fra Naprapatene Midt-Norge og muskelterapeut Svein Wik er i startfasen med et faglig behandlingssamarbeid i det tidligere BliBra-senteret. Begge har spesialfelt på muskel- og leddplager, men med forskjellig tilnærmingsmetoder. Wik jobber i tillegg med vitamin, mineral og kostholdsveiledning og akupunktur.

 

Sammensatt behandling

Coop Storlien artikkelnivå

-Vi tar i mot alle kategorier folk, med varierende type plager. Behandlingen rettes mot en helhetlig vurdering, ikke bare mot symptomer, sier Wik, som i hovedsak jobber med massasjeteknikker og muskelbehandling. Han understreker at kosthold også kan være en viktig faktor for god helse. -Har du vondt i ryggen må du kanskje legge om kostholdet. Det virker uforståelig for mange, men riktig ernæring kan hjelpe musklene å slippe spenninger, sier Svein Wik. Han har over lengre tid jobbet med toppidrettsutøvere. Lærer unge at problemer ikke nødvendigvis bare har en fysiologisk årsak, men at kostholdsendring noen ganger må til for at kroppen skal yte maks.

 

Muskel- og skjelettplager er den vanligste årsaken til sykemeldinger, og det er her naparapatenes kunnskap ligger. Naprapati betyr å korrigere årsak til smerte ved behandling med bl.a. massasje, muskeltøyning og manipulasjon for å oppnå økt bevegelighet og funksjon i ledd. I Sverige er naprapati en del av det offentlige behandlingstilbudet og benyttes i stor grad i idrettsmiljøer. -Naprapati er en unik kombinasjon av ulike behandlingsmetoder med mange gode verktøy. Ofte er det belastnings- og stressrelaterte plager folk kommer med, sier Rannveig Berg. – Vi ser stadig yngre mennesker med den type plager, og mange sliter med spenningshodepine. Den slipper vanligvis raskt etter behandlingsoppstart. Noen kan ha så vondt i kroppen at de ikke makter å trene, da må vi fjerne smerten først før de kommer seg i gang på egen hånd. Kunsten er å få folk friske og motivere de til å gjøre tiltak selv, bl.a. med hjemmeøvelser.

 

Økt bevissthet

-Det er fortsatt nødvendig å øke bevisstheten om egen helse, selv om jeg synes det går rette veien, sier Wik. Han mener helsemyndighetenes ernæringsråd er for dårlig, og etterlyser en mer helhetlig tankegang. Begge opplever i økende grad at leger som har sett at deres behandling fungerer, anbefaler det til sine pasienter, og mener det har løsnet litt fra det holdet.

 

-Vi er kanskje flinkere til å vedlikeholde bilen enn kroppen, sier Rannveig . –De fleste trenger motivasjon og oppfølging til å gjøre gode helsemessige tiltak som fungerer. Som terapeut kan vi hjelpe folk å holde de på rett spor ved bevisstgjøring og forebygging. Hun etterlyser større interesse fra bedriftsmarkedet for å ivareta ansattes helse. -Firmaer som har fast avtale med behandlere har erfart at det er økonomisk besparende da sykefraværet reduseres. Arbeidsgivere må tenke langsiktig og investere i ansattes helse, understreker Rannveig Berg, som også tilbyr ergonomisk assistanse på arbeidsplassen.

 

Tverrfaglig samarbeid

-Jeg er glad for samarbeidet med Rannveig, godt å ha en kollega, ikke minst at vi nå får et styrket behandlingstilbud, sier Svein Wik. De understreker at de har samme målsetting og fokus som det offentlige helsevesen, – å få folk frisk, men at det er større utfordring for de som driver uten offentlige midler. –Vi må administrere og jobbe samtidig, skal leve av at det fungerer og at folk får hjelp. Man blir stående alene, på mange måter er det et ensomt yrke som heller ikke er fullt ut akseptert. Et tverrfaglig samarbeid kan være krevende i praksis, forteller de, men fremhever fordelene med å være et terapiteam. Rannveig sier hun drar nytte av Sveins erfaring om ernæring som en utfyllende del av den behandlingen hun gir.

–Vi har allerede høstet positive resultater av fellesskapet. I tilfeller der vi mener klienten kan få bedre hjelp av en annen behandlingsform, kan vi foreslå noen av de andre terapeutene på huset her. Svein har også samarbeidet med kiropraktorer på Stjørdal. Vi ser ikke bort fra et tettere samarbeide med flere etter hvert, folk får bedre tilbud når vi har et bredere grunnlag å stå på, sier to optimistiske terapeuter.

 

Les forrige sak:
Klar for 1.div.

  Argeste rival i toppen, Namsos, røk 1-2 i sin match […]

Close