-14 °C Stjørdal, NO
28/11/2021

Tviler på avanserte strøm-målere

Malvik Everk har benyttet avanserte strømmålere siden 1999. De mener likevel at det ikke vil løse kraftkrisa i Midt-Norge, forteller de til Teknisk Ukeblad.


Innen 2017 skal avanserte målesystemer, AMS, være på plass over hele landet, i tråd med forskrifter fra EU. Først ute er Midt-Norge, hvor 80 prosent av husstandene skal ha dette innen 2014. Malvik everk bygde ut toveis kommunikasjon på strømnettet i 1999, som en av de tre første i landet. De har høstet gode erfaringer, men tror ikke det vil bidra til å løse kraftkrisa i Midt-Norge.

 

– Vår erfaring er at det ikke fører til at det blir så mye mer energi tilgjengelig, sier everkssjef ved Malvik Everk, Rolf Hilstad til Teknisk Ukeblad. Kostnaden vil være omtrent 2000 kroner for forbrukeren. Et nytt krav i forskriften er at all informasjon fra strømnettet skal være tilgjengelig på Internett.

 

 

 

– Alle de største energiselskapene i Midt-Norge sier nei til en forsert utbygging innen 2014, sier daglig leder i Tensa, Nils Erik Pettersen.

 

Kraftselskapene i Midt-Norge er enige om at AMS skal bygges ut, men de ønsker ikke å være strømpiloter. AMS vil gjøre det lettere å finne strømlekkasjer og stanse dem, samt ha total oversikt over kilder, distribusjon og forbruk. Samtidig må kraftselskapene  bære kostnadene. Totale utbyggings- og installasjonskostnader i Norge forventes å ligge på 8-10 milliarder kroner.

Les forrige sak:
Stjørdal 5. fattigst i landet

  Stjørdal kommer slett ikke godt ut på en statistikk fra […]

Close