11 °C Stjørdal, NO
24/06/2021

Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 25

Tydal forvalter nasjonalpark

| |

Det er Miljøverndepartementet som har besluttet dette.

I et brev fra departementet heter det at ”det felles konstituerende møtet i nasjonalparkstyret for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark/Sylan landskapsvernområde og verneområdestyret for Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde foreslo begge styrene enstemmig Tydal som forvaltningsknutepunkt. Knutepunktet vil ligge i kommunehuset.

Ut fra de kriteriene som Miljøverndepartementet har lagt til grunn for etablering av forvaltningsknutepunkt, jf. våre brev av 14.12.2009 og 06.10.2010 er vår vurdering at Tydal oppfyller de kravene og er godt egnet til dette formålet. 

Miljøverndepartementet beslutter derfor at Tydal, med kontorplass i kommunehuset, skal være forvaltningsknutepunkt for Skarvan og Roltdalen nasjonalpark, Sylan landskapsvernområde og Skardsfjella-Hyllingsdalen landskapsvernområde med tilliggende naturreservater.

Vi forutsetter at nasjonalparkforvalteren får sin kontorplassering i forvaltningsknutepunktet i Tydal.”

Les forrige sak:
Uvisst for Fram

  Alt henger sammen med alt. Slik er det også mht […]

Close