1 °C Stjørdal, NO
19/03/2019

Tydalbønder tviler

Det er mange idylliske landbrukseiendommer i Tydal.

 

Nesten annenhver aktive bonde i Tydal må gjøre noe med driftsbygningen sin i løpet av de neste 10 årene. Mange av disse er usikker på om de skal ta slike investeringer. Tre av fire har ikke avklart om neste generasjon tar over bruket. Samtidig er det stor vilje til å tenke nytt for å kunne utnytte utmarksbeiteressursene i kommunen bedre, og til å bidra til å utvikle nye næringer.

 

– Undersøkelsen indikerer at mange mener at de får et investeringsbehov innen de nærmeste 10 årene. Omtrent halvparten av disse har planer om å investere, få avviser det helt mens det er en ganske stor Vet ikke-gruppe, sier Anne Sigrid Haugset i Trøndelag Forskning og Utvikling. 83 personer ble invitert med i undersøkelsen, og disse utgjør samtlige eiere av landbrukseiendommer med dyrkajord i Tydal. 47 av dem svarte.

– Det finnes ubrukte ressurser på gårdene i Tydal i form av en del brukbare driftsbygninger som står tomme, og ikke minst i form av beiteressurser som ikke brukes. Det er stor vilje til å tenke nytt rundt utnyttelse og organisering av beitebruk, både blant aktive og passive eiere. Blant annet ville mange leid ut beiterettighetene sine om det var mulig, sier Haugset.Derimot oppgir en av tre aktive bønder at tilgang til nok leiejord er en flaskehals i produksjonen deres.

Coop Storlien artikkelnivå

 

-Rekrutteringsspørsmålet er sentralt, og et av forslagene våre til tiltak er et prosjekt som fokuserer på å støtte de som kan tenke seg å ta over et gårdsbruk, sier Haugset.Bøndene i Tydal er svært positive til å delta i arbeidet med å utvikle nye næringer. Det foreslås tilleggsnæringer innen utmarksbruk, opplevelser og kjøttproduksjon.

 

Les forrige sak:
F.v: Bjørn Bremset, Ola Morten Teigen og Ottar Malvin Bjerkås.
Varmebasseng i eksisterende svømmehall

  Alle medlemmene i komité omsorg har gitt sitt samtykke til […]

Close