11 °C Stjørdal, NO
26/06/2019

Tydaling tar doktorgrad

|| ||

Avhandlingens tittel er: «Spesialpedagogenes oppfatning av sin rolle i en skole for alle. Idealer, realiteter og belastninger».

I doktorgradsstudiet har Marit Uthus studert spesialpedagogenes arbeid i grunnskolen. Studien viser at spesialpedagogene er vitne til at elever med spesielle behov ikke lenger er ønsket velkommen inn i skolefellesskapet. Dette bekreftes i undersøkelser som viser at stadig flere av disse elevene plasseres i segregerte opplæringstiltak.

Avhandlingen viser at spesialpedagogene tror på inkludering som ideal for skolens virksomhet. De erfarer at mange elever med spesielle behov vinner på å ta del i skolens ordinære læringsfellesskap. Samtidig erfarer de at det er umulig å oppnå et nivå for tilpasning i skolens ordinære undervisning som er tilstrekkelig for å imøtekomme elever med store generelle lærevansker og spesifikke vansker.

Les forrige sak:
||
Inspirert til å fortsette med «hæsjrampen»

Nå er det tid for å tenke framover. Jan Algar Selin, […]

Close