23 °C Stjørdal, NO
19/07/2019

Uklart hva fiskedøden skyldes

– Bestanden står ikke i fare for å bli utryddet

Roar Sandodden er prosjektleder ved Veterinærinstituttet. (Arkivfoto) Roar Sandodden er prosjektleder ved Veterinærinstituttet. (Arkivfoto)

Det er ikke påvist rotenon i vannprøver tatt i elva Homla i Malvik kommune i Trøndelag. Veterinærinstituttet avviser likevel ikke at rotenon kan være årsak til at det er funnet død fisk i elva, men at det er for tidlig å konkludere.

Det var tirsdag de første rapportene kom om død fisk i Homla. Da satte Fylkesmannen i Trøndelag og Veterinærinstituttet i samarbeid med Malvik kommune umiddelbart i gang med undersøkelser for å finne årsaken til hendelsen. Samtidig startet Veterinærinstituttet tiltak for å redde gjenlevende fisk og sikre rogn og melke fra død fisk.

Rotenonmengden skulle være ufarlig

Fra 2. til 4. oktober behandlet Veterinærinstituttet, på oppdrag for Fylkesmannen i Trøndelag, fire tjern med rotenon for å bli kvitt gjedde i et sidevassdrag til Homla.

Tre av disse tjernene drenerer via Koltjønnbekken ut i Nævra, som er det største sidevassdraget til den lakseførende elva Homla. Spørsmålet var derfor om rotenon fra disse vannene kunne være årsaken til fiskedød i Homla.

– Beregninger i forkant av behandlingen av de fire vannene viste at rotenonmengdene i Homla ikke ville være dødelig for fisk. Disse beregningene var også grunnlaget for at det ikke ble vurdert å deaktivere rotenonet med kaliumpermanganat. Det rotenonholdige vannet ville være fortynnet og nedbrutt til ufarlige konsentrasjoner før det nådde Homla, sier Sandodden, forsker ved Veterinærinstituttet.

Sikkerhetsmarginene kunne i tillegg økes ved å sørge for høy vannføring ut av Foldsjøen, som renner ut i Homla.

Coop Storlien artikkelnivå
Rotenonanalyser

Fredag var analysene av vannprøvene klare. Det ble ikke påvist rotenon i verken Nævra eller Homla. I Koltjønnbekken, som får vann fra tre av de fire rotenonbehandlede tjernene ble det som forventet påvist en svært lav konsentrasjon.

– Det er ikke påvist rotenon i noen av vannprøvene i Homla, men vi kan ikke utelukke at det har vært svært lave konsentrasjoner av rotenon i elva i dagene etter behandlingen lengre oppstrøms. Beregningene som ble gjort før behandling av tjernene startet tilsa at dosene som nådde Homla ikke skulle være dødelig for fisk. Fortsatt venter vi på svar fra ulike prøver og analyser før vi kan konkludere hva som er årsaken til at fisk har dødd i Homla, sier Roar Sandodden.

Han understreker at Veterinærinstituttet tar denne saken på største alvor.

– Det er veldig beklagelig at det har dødd fisk i Homla. Vår prioritering etter at det ble oppdaget død fisk har vært på å sikre laksestammen og å finne årsaken, sier Sandodden.

Han påpeker også at det ikke medfører noen fare for verken mennesker eller dyr å være i kontakt med elva.

Tiltak for gjenoppbygging

I følge Sandodden er det ikke fare for at bestandene av laks og aure blir utryddet. På el-fiske gjennomført i dag 19. oktober er det funnet laks- og aureunger av alle årsklasser i Homla. Foreløpige resultater kan tyde på at det er størst tetthet av fisk i øvre deler av lakseførende strekning.

– Vi har strøket laks og 24 familier som er lagt inn på klekkeri. Dette materialet kan brukes for å forsterke laksestammen i årene framover. Det er i tillegg to årsklasser av laks i sjøen, så bestanden står ikke i fare for å bli utryddet, understreker Sandodden.

Les forrige sak:
Mamma Elisabeth Hegseth var selvsagt til stede da sønnen Morten danset rumba til hennes ære. Her sammen med dansepartner Mai Mentzoni etter rumbaen. (Foto: Skjermdump fra TV2)
Hyllet mamma med rumba

- Hun er den beste mammaen jeg kunne hatt

Close