20 °C Stjørdal, NO
23/07/2019

Ung mann dømt for overgrep mot 13-åring

Tenåring må gjennomføre ungdomsstraff

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En tenåring er dømt til ungdomsstraff etter et seksuelt overgrep mot en jente på 13 år.

De to kjente hverandre fra før, og hendelsen skjedde under et overnattingsbesøk i hjemmet i Stjørdals-regionen til den unge mannen og hans familie. 13-åringen og hennes mor var på besøk da overgrepet skjedde.

I dommen fra Inntrøndelag tingrett heter det at strafferammen for lovbruddet tiltalte domfelles for er etter straffeloven § 300 fengsel fra 3 år til 15 år. Det normale straffenivået er etter rettspraksis fengsel i 4 år som i sin helhet skal være ubetinget. Dersom tiltalte hadde vært 18 år på gjerningstidspunktet ville følgelig dette som utgangspunkt vært straffen retten skulle utmålt.

I dette tilfellet har imidlertid retten kommet til at ungdomsstraff er den riktige reaksjonen. Ungdomsstraff er en straff som er tilpasset unge lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet. Dette innebærer at ungdom under 18 år som har begått alvorlig og gjentatt kriminalitet, skal gå gjennom en såkalt «gjenopprettende rettsprosess», som involverer gjerningspersonens nettverk, ofre og hjelpeapparatet, og der straffereaksjonen blir individuelt tilpasset. Gjennomføringstiden i denne saken er satt til to år. Dersom han ikke gjennomfører dette, må han sone ett år i fengsel.

– Tiltaltes handling er alvorlig. På den andre siden bar den ikke preg av utnytting slik det ofte er i slike saker. Det ble heller ikke brukt fysisk makt, skriver retten i dommen.

Den unge mannen ble også dømt til å betale oppreisningserstatning på 50.000 kroner til den 13-årige jenta. Den ble satt til 50.000 kroner.

Coop Storlien artikkelnivå

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Ønsker seg «full» tannlege

Varaordføreren ønsker påtrykk for å få utvidet tannhelsetjeneste

Close