6 °C Stjordal, NO
21/02/2020

Ung – og rutinert stortingsmann

 

Han var AUF sin kandidat ved valget i 2005 og fikk 3. plassen. Ap fikk fortsatt bare to mandat, men med den rødgrønne valgseieren ble Bjarne Håkon Hanssen statsråd. Dermed ble det fast plass på Stortinget for vararepresentanten som var utdannet kirkemusikk fra NTNU og arbeidet som organist i Levanger 2000 – 2005. Han er født i Trondheim, men vokste opp på Ytterøy.

Snekker’n Boligmesse

 

Han lærte Stortinget å kjenne gjennom en plass i Kommunal- og forvaltningskomitéen. Ved neste valg var Hanssen ute og Stokkan-Grande rykket opp til 2. plass etter Gerd Janne Kristoffersen på 1. plass og foran Susanne Brattli på 3. plass. Arild Stokkan-Grande ble nå medlem av familie- og kulturkomitéen, en komité han har trivdes godt i. Nå er både Kristoffersen og Brattli ute. Ingvild Kjerkol har inntatt førsteplassen, men hun er også helt fersk. Hvis Høyre blir representert, vil Elin Agdestein også være debutant. Frp stiller med Robert Eriksson som nå har sittet i to perioder.

 

Erfarne Arnstad

Den siste kandidaten til sikker plass er Senterpartiets Marit Arnstad som er den desidert mest erfarne av alle. For ved siden av to perioder som stortingsrepresentant (1993 – 97) og (2001 – 2005) har hun også sittet innpå fire år som statsråd; olje- og energiminister i 29 mnd. fra 17. oktober 1997 – 17. mars 2000. Hun tiltrådte som samferdselsminister 18. juni 2012.

 

Nord-Trøndelag har mistet ett mandat på Stortinget siden forrige periode og står nå igjen med fem mandater hvorav fire er fast. Det siste er utjevningsmandat. Arbeiderpartiet har to sikre mandater. Både Kjerkol og Stokkan-Grande står på sikker plass. Høyre, Senterpartiet og Frp kjemper om de to siste plassene.

 

Trønder-Avisas måling fredag gir en kraftig tilbakegang for Høyre til 14,5 %; en framgang for Sp til 14,2 % mens Frp får 11,9 %. Valginnspurten avgjør. Venstre har lenge ligget best an til å få utjevningsmandatet i Nord-Trøndelag så lenge partiet nasjonalt får over 4 %, men på Trønder-Avisas siste måling scoret SV mer enn Venstre med 7,1 % mot 6,2 %. Det er jevnt og spennende før valgkvelden.

 

Klar for 3. periode

– Jeg ser fram til en tredje periode som folkets ydmyke tjener. I denne perioden har jeg arbeidet mye med kultur og mye i forhold til barnevern. Det skremmer oss at stadig flere barn trenger hjelp. Samtidig er det gledelig at omgivelsene reagerer tidligere. Det gjelder særlig folk som jobber i barnehage og skole. Vi opplever at familie, nettverket og foreldrene selv tar kontakt med barnevernet for å få hjelp. Det er et uttrykk for tillitt til barnevernet med muligheten til en bedre framtid.

 

Besøk på Aglo

Det kan være grunnlag for å skjerpe regelverket med tanke på å beskytte barna best mulig. Barna har ingen ting å miste i forhold til barndommen. Det overordnede hensyn må alltid være hensynet til barnet, sier Arild Stokkan-Grande som onsdag 21. august satte av over tre timer for å få en innføring i arbeidet ved Aglo Opplæringssenter som var opptatt av å forklare forskjellen på en privat skole som drives etter ideelle prinsipper som Aglo.

 

Og det i motsetning til private skoler som drives av profitthensyn. Han hørte om hele virksomheten. Og særlig gjorde det inntrykk å høre Kirsten fortelle om familiesenteret: – Vår oppgave er gjennom kartletting å finne ut om foreldrene er i stand til å ta vare på ungene sine og hva slags hjelp de trenger, sa hun og fortalte videre om hvordan Aglo ikke blir brukt av offentlige organ med behov for hjelp fordi det er en privat virksomhet. Arild Stokkan-Grande noterte seg argumentene lett himmelfallen og lovte å ta dem med til departementet:

– Jeg tror at dette kan vi følge opp. Intensjonen er ikke at folk skal være nødt til å vente på hjelp når tilbudet finnes. Dere vet at det er familier som burde ha hatt heldøgns tiltak, sier stortingsrepresentanten.

– Arild Stokkan-Grande har flere ganger helt uanmeldt dukket opp her på Aglo for å treffe elever og ansatte. Han er opptatt av vår virksomhet. Derfor var det veldig trivelig at han tok seg tid til en grundig orientering av hele vår virksomhet, sier rektor Thomas Moe.

 

Stortingsgruppa

– Jeg sitter i ledelsen av stortingsgruppas arbeidsgruppe som legger føringer for arbeidet i stortingsgruppene. Slik blir jeg involvert i de viktigste sakene. Det er veldig interessant og krever et stort overblikk. Mange er glødende opptatt av sine saker. Jeg trives med å være allrounder. Det er veldig givende og kan bidra til at vi ser Nord-Trøndelag i et bredere spekter. Det handler om overordnet nasjonalt ansvar, sier representanten fra Nord-Trønder-benken.

 

Utviklingen i Stjørdal

Nord-Trøndelag er heldigvis inne i en bra vekst, men vi ser utvikling i ulike tempo. Stjørdal er blant de fremste utviklingsregionene i landet. Det er uttrykk for at man har lyktes med mye. Det er viktig og bra for hele Nord-Trøndelag. Tidligere opplevde vi stor flytting fra Nord- til Sør-Trøndelag. For å stagge den flyttingen ut av fylket er det viktig med en sterk motor som Stjørdal for at flere stopper her. Stjørdal får en rikelig andel av statlige investeringer gjennom satsing på flyplass, veg og jernbane.

 

God vekst i kommuneøkonomien sikrer godt tjenestetilbud innen pleie og omsorg. Vi ser også at Namdalen har vekst, men den er mer beskjeden selv om jeg ser ei stor framtid på kysten med aktivitet offshore og havbruk. Men jeg hadde gjerne sette enda større vekst i hele Namdal. Leka er for eksempel en kommune som er helt på marginen nærmest på eksistensminimum.

 

Kommunene må avgjøre

– Kommunekartet har vært hyppig diskutert i denne valgkampen; ser du for deg en endring av kommunekartet?

– Det er vanskelig å se for seg en reform uten vilje fra kommunene. Selv om de blå roper høyt, ser jeg ikke noe politisk flertall som vil gjøre endringer. Men et borgerlig flertall kan gjøre endringer med fylkeskommunen og stramme til kommuneøkonomien. Alle med erfaring kjenner til erfaringen fra tida da Erna Solberg satt som kommunalminister (2001 – 2005) til hun ble etterfulgt av Senterpartiets Åslaug Haga. Da var det flere enn Stjørdals daværende ordfører Johan Arnt Elverum (Sp) som jublet.

Da Høyre ga fra seg ansvaret, sto 169 kommuner på Robek-lista fordi de slet med sine forpliktelser. Inntektene holdt ikke til å utføre lovpålagte oppgaver. Nå er det tallet redusert til 50 – 60. Tjenestetilbudet ble dårligere og det ble til og med skåret ned på kreftomsorgen av pengehensyn. Nå investeres det som aldri før i barnehager, skoler, eldresenter og dagtilbud for demente. Investeringene skaper stor optimisme og god arbeidslyst. Vi ser av innbyggertjenesten at vi er på riktig veg, påpeker Stokkan-Grande.

 

Slutter å være fri

På tross av at Nord-Trøndelag har litt vekst, er det andre regioner som vokser enda mer. Det er bakgrunnen for at Nord-Trøndelag nå mister et mandat på Stortinget. Regioner som allerede er sterke og toneangivende, blir enda sterkere. Det krever enda sentrale politikere fra vår region. For det blir stadig viktigere med sterke talspersoner. Nå avgjør velgerne spørsmålet – hvem skal sendes til Oslo?

– Hvordan er livet som stortingsrepresentant i Oslo?

– Du slutter å være et fritt menneske. Jeg har prioritert å bruke tid på nord-trønderne. Gjennom de siste åtte årene på Stortinget har jeg tilbragt hver mandag i mitt hjemfylke. På den måten får du et annet innblikk i hvordan folk opplever hverdagen. Nå vil jeg si at jeg kjenner Nord-Trøndelag veldig godt. Mye av hverdagen på Stortinget tar tak i deg. Her er det mange som har gått seg bort i gangene. Jeg mener du må prioritere tid med folkene som du er ombud for. Det er folket i Nord-Trøndelag som har valgt deg inn på Stortinget og som er din oppdragsgiver.

 

Nord-Trønder-Benken

– Det kan bli mange damer rundt deg?

– Det spørs. Dersom Robert beholder plass og Venstres André Skjelstad vinner utjevningsmandatet, blir vi tre menn og to kvinner. Men det er også et alternativ at jeg blir stående igjen som eneste mannlige representant fra Nord-Trøndelag. Uansett vil jeg har dyktige kolleger rundt meg. Politikken i Nord-Trøndelag har vært veldig mannsdominert selv om Nord-Trøndelag er et fylke som fostrer mange dyktige kvinner. Her har det vært en stor utvikling.

– Hvilket budskap har du til unge velgere?

 

Budskap til unge velgere

Det er viktig med et stort mangfold på listene slik at alle har noe de kan kjenne seg igjen i. Nå har vi Jorid Holstad Nordmelan på 3. plass. Jeg var selv AUF-kandidat første gang jeg kom inn. Da kan det være krevende å få gjennomslag. Jeg er veldig stolt over Jorid på 3. plass, sier Arild Stokkan-Grande som er flink til å sette av tid når han får besøk:

 

– Jeg har hatt mange besøk fra Ole Vig vg skole blant annet. Det er en kontakt som jeg setter stor pris på. Jeg liker å møte ungdom som lurer på noe. Jeg tror unge i dag ser at fellesskapet er viktig. Vi har lært noen lekser i de siste årene som har vekket den unge generasjonen til å ønske et samfunn der vi står sammen og har et sterkt fellesskap. Jeg opplever et økt engasjement blant de unge. Det er positivt. Mange av de store oppgavene må vi være sammen for å løse. Det handler om felleskap og trygghet; trygghet i forhold til helse og alderdom. Nå er det et spørsmål om dette bygges ned eller fortsatt styrkes.

 

Hvor sterk privatisering?

 

– Det politiske landskapet?

 

– Vi står på til siste slutt og har en plan om å vinne valget med fortsatt rødgrønt flertall. Alle som ønsker å støtte fellesskapet kan slutte seg til oss. Det er et åpent spørsmål om mellompartiene vil ha en offentlig styring av skoler, sykehjem og sykehus? Eller vil de sette seg i førersetet for større privatisering og større forskjeller mellom folk? spør Arild Stokkan-Grande.

                    

Politikk i Europa

 

– Utenrikspolitikk?

– Jeg jobber mye mer det. Situasjonen i nabolandene påvirker oss. Situasjonen i Europa viser behovet for sterkere fellesskapsløsninger som tar ansvar for folk. Men vi ser også at mange norske bedrifter melder om vanskelige tider fordi europeerne ikke kan betale for våre varer. Vi ser folk som mister jobb og hjem og møter fattigdom for hele livet. Det skjer når markedet får fritt spillerom og myndighetene mister fellesskapet; mister evnen til å ta inn skatt. Jeg er redd for raseriet som kan komme til uttrykk ved valg blant annet i en tilspisset konflikt mellom høyreekstreme og radikale islamister.

 

Det kan bli en kruttønne som vi ikke aner konsekvensen av. I et slikt landskap trenger vi løsninger fra sosialdemokratiet; løsninger som omfavner fellesskapet. Da biter ikke argumentasjonen like sterkt. Høyrepartiene i Europa bruker finanskrisen som argument for å gjennomføre politikken som de alltid har stått for. Derfor er jeg stolt over at Norge kan fortelle en annen historie. Det er lavere arbeidsledighet nå enn før finanskrisen med Erna. Høyres politikk er ikke riktig for Norge, mener Arild Stokkan Grande som møter valgdagen meget spent over å se hvilke kolleger han får på Nord-Trønder-benken. Den eneste sikre er  partifelle Ingvild Kjerkol som topper lista til Ap. Alle de andre kandidatene går et spennende valg i møte. Ingen av dem er sikre.

 

Hilsen til Stjørdal

– Stjørdalingene skal være stolt av det de har fått til på Stjørdal. Det at mange ønsker seg til Stjørdal viser at man har lyktes med mye. Men heller ikke Stjørdal klarer seg alene. Nå står vi foran en situasjon som kan medføre omlegging av sentrale midler. Hele Nord-Trøndelag vil tape på det. Stjørdal trenger midler for å håndtere den stadige veksten. Det er nødvendig med fellesskapsløsninger skal Stjørdal klare veksten, sier Arild Stokkan-Grande som ønsker alle et godt valg med en siste påminnelse:

 

– Bruk stemmeretten!

 

 

Les forrige sak:
Tiller vant

  Stjørdals-Blink kom best i gang det første kvarteret, men så […]

Close