16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Ungdom i Stjørdal

 

Gjennom arbeid med  rusmiddelpolitisk handlingsplan 2012-2016 er det gjennomført en spørreundersøkelse blant de tre kommunale ungdomsskolene. 

Dette melder Stjørdal kommune på sine hjemmeside.

 

I den rusmiddelpolitiske planen er et av hovedmålene, med delmål og tiltak;

Hellsenteret uke 25 mobil

 •            Mål: barn og ungdom under 18 år skal ikke ha tilgang til alkohol

•             Delmål: Kunnskap om rusmiddelsituasjonen

•             Tiltak: Etablere og gjennomføre regelmessige rusundersøkelser på ungdomsskolen.

 

Undersøkelsen ble gjennomført ved de tre ungdomskolene i Stjørdal i uke 10 -12. Svarprosentene for de tre skolene var 81,84 for Halsen U., 65,82 for Hegra og 88,21 for Stokkan. Til sammen 82 %

 

Ungdom i Stjørdal er sammenlignet med jevnaldrende i Levanger:

•             Litt mindre fornøyd med lokalmiljøet, men litt mer fornøyd med vennene enn andre. Ungdom.

•             De trives på skolen og tror de vil ta høyere utdanning

•             De er mindre ute om kveldene, spiller mer dataspill og leser færre bøker enn ungdom for øvrig.

•             De trener mer ukentlig, er like fornøyd med helsa og litt mindre utsatt for depressivt stemningsleie.

•             De snuser mer enn gjennomsnittet og røyker litt mindre enn i 2010 mens de drikker seg beruset like mye som andre ungdom, men likevel noe mindre enn i 2010.

•             Like mange kan skaffe hasj som ungdom i Levanger, men det er færre som kan få tak i den i løpet av to til tre dager enn i 2010.

 

53 % av tiendeklassingene har aldri drukket så mye alkohol at de har kjent seg beruset. 65 % på dette trinnet hevder å ha vært under 15 år første gang de drakk alkohol. 20 % får med alkohol på fest av sine foreldre, men de fleste får alkohol fra venner.

 

2,5 % av tiendeklassingene har brukt hasj, marihuana eller cannabis. 1.7 % har prøvd amfetamin ellers er det svært lave tall for andre stoffer.

Korus / Nova anbefaler at undersøkelsen gjennomføres hvert tredje år, og at den også gjennomføres ved de videregående skolene.

 

Ungdata:

Ungdata er kvalitetssikret standardisert system for lokale spørreskjemaundersøkelser. Undersøkelsene er tilpasset skoleelever på ungdomstrinnet og i videregående skoler.

Ungdata har bakgrunn i et faglig samarbeid mellom NOVA (Norsk institutt for forskning og oppvekst, velferd og aldring), KS og de sju regionale kompetansesentrene innen rusfeltet. KORUS Midt-Norge bistod Stjørdal i planleggingen og gjennomføringen av undersøkelsen. Undersøkelsen er gratis for kommunen.

 

Grunnmodulen i Ungdata omfatter 6 livsområder for ungdommene:

•             foreldre og venner,

•             skole og framtid,

•             fritid,

•             helse og trivsel,

•             tobakk og rus samt

•             Risikoatferd og vold.

Les forrige sak:
SNF drar på besøk til Island. Her et foto av den Blå lagune på Island. Foto: Wikipedia
Drar til Island

  Fjorårets tur med Marvin Wiseth til London ble en suksess. […]

Close