11 °C Stjørdal, NO
19/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 24

Unge Høyre kan skape ny rovdyr-krangel

 

På et møte i Unge Høyre i Stjørdal var Åsmund Ystad, fra Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk på plass for å orientere om rovdyrpolitikken som føres i Norge. Nå må det foretas en evaluering av rovdyrpolitikken.

Når rovdyrpolitikk settes på programmet, er det ofte at sakligheten ikke alltid er til stede. Kunnskapen om våre rovdyr kan være fullstendig fraværende, men likevel deltar mange med påstander som ikke alltid er av den saklige sorten. Vi i Folkeaksjonen for ny rovdyrpolitikk, ønsker å bygge på de fakta som foreligger, sier Åsmund Ystad. Det var Unge Høyre som hadde invitert til en informasjonskveld for sine medlemmer. Erik Fløan, som er leder for Unge Høyre, forteller at det er viktig å skaffe seg informasjon om rovdyrpolitiske spørsmål. Vi må ta tilbake råderetten over våre arealer, hevdet både Fløan og Lystad

Politikk
Rovdyrpolitikken ble vedtatt i 1990, og evaluering er rovdyrpolitikken er bare gjennomført 4 ganger de siste 18 år. Når en ser på bestanden av gaupe, er det ikke et dyr som er utryddingstruet. Med felling av 25 gauper i Nord-Trøndelag, vil vi fortsatt måtte regne med at sauehold blir en risikosport. Lystad mente også at det er feilslått å hevde at ulvebestanden er i fare. Ulvebestanden krysser grensene og kan streife over lange avstander. Det ble hevdet at det er en felles bestand i Sverige, Finland, Russland og Norge.

Media
Når det skytes et rovdyr skapes det store overskrifter i media. Motstanderne av jakt tropper opp med plakater og lager stort oppstyr. Ofte er det de som er bosatt i de store byene, og dermed ikke føler på kroppen hva det vil si å ha rovdyrene tett inne på sine områder. En må derfor ha forståelse for at rovdyrpolitikken må endres slik at det blir levelige forhold for bønder og reindriftsutøvere. Derfor er det en katastrofe for de som driver beitenæring. 

Politikk
Det er viktig at det er politikerne som bestemmer rovdyrpolitikken. I alt for stor grad har dette vært byråkratenes område. Derfor er det viktig at Unge Høyre tar rovdyrpolitikken opp til debatt. Dessuten er det viktig at de tar den støyen det blir når slike upopulære ting settes på programmet. Politikk handler også om å tørre å ta debatten.

Les forrige sak:
Press mot sentrum!

  STJØRDAL: Det er mest påtrengende med gode framskrivingstall i skolekretsene, […]

Close