4 °C Stjørdal, NO
03/12/2020

Utløste væpnet aksjon – nå må mannen betale bot

Tingretten plusset ikke på beløpet til mannen som soner fengselsstraff

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

En stjørdaling i 20-årene utløste en væpnet politiaksjon i Trondheim i februar i år. Årsaken er at han var i besittelse av en startpistol. Stjørdalsmannen skal ha hatt pistolen i bilen, sammen med tre patroner. I tillegg til inndragning av disse er han også dømt til inndragning av ett knokejern og en hammer. Dette er redskap egnet til bruk ved kroppskrenkelser, heter det i dommen fra Sør-Trøndelag tingrett.

Stjørdalingen ble ilagt et forenklet forelegg på 12000 kroner for hendelsen i Trondheim. Når saken ender opp i rettsapparatet er det vanlig at størrelsen på boten blir høyere ved dom.

– Boten burde som utgangspunkt ha vært satt høyere enn boten i forelegget. Retten er imidlertid kommet til at boten skal settes i samsvar med forelegget til 12000 kroner. Dette fordi siktede soner en lengre fengselsstraff og har gjeld, skriver Sør-Trøndelag tingrett i sin dom.

Mannen i 20-årene vedtok dommen i retten.

Les forrige sak:
Spiller årets siste sommerkonsert

Sommerlig og festlig i Værnes kirke

Close