4 °C Stjørdal, NO
26/02/2021

Maxus-endelig1
Header-Bingo-uten dato
SparHegra uke 08

Utsatte E6-planene Kvithamar – Åsen

Kommunestyret i Stjørdal utsatte torsdag kveld reguleringsplanen for ny E6 fra Kvithamar til Åsen

Med denne gigantbrua over matjorda på Skatval er ny E6 planlagt. Nå må konsekvensene for natur og miljø utredes før ny behandling av reguleringsplanen for strekningen Kvithamar til Åsen. (Illustrasjon: Saksfremlegg Stjørdal kommune).
Søknadsfrist – mobilbanner

Kommunestyret i Stjørdal utsatte torsdag kveld reguleringsplanen for ny E6 fra Kvithamar til Åsen. Nye Veier må utrede natur- og miljøkonsekvensene.

Det var ordfører Ivar Vigdenes (Sp) som foreslo å utsette planene i Stjørdal kommune for den 19 kilometer lange strekningen med 23 meter bred ny E6 med fire kjørefelt.

Saken ble enstemmig utsatt, og returnert til Utvalg Plan og Miljø.

Søknadsfrist – mobilbanner
Koster fem milliarder

Kostnadsanslaget for den nye hovedvegen har passert fem milliarder kroner, og nå må Nye Veier AS starte mye mer planlegging. Det er konsekvensene for natur og miljø som nå må utredes.

Representantene i kommunestyret var heller ikke fornøyde med formuleringene i forslagene om krav om gang- og sykkelveger og veiløsninger i områdene rundt den planlagte nye E6.

– For dårlig om naturinngrep

De fire representantene ordfører Ivar Vigdenes , Marit Hernes (Ap), Morten Harper (SV), og Torgeir Hallem (V) startet debatten om E6-planene. De var helt enige om at miljø- og naturkonsekvensene er alt for dårlig utredet. Ja, nesten ikke utredet i det hele tatt i reguleringsplanforslaget på utrolige 1771 sider. Ja ett tusen sju hundre og sytti en sider med planer om hvor og hvordan ny E6 skal gå.

Gigantbru over matjord

Så ustabil er grunnen der vegen er planlagt at en gigantbru på peler ned til fjell er planlagt over Vollselva. Følgene av å løfte elva i opptil 2,7 meter i en strekning på 700 meter, vil kommunestyret ha utredet. Dyrkajord først i Skatval og så mellom tunneler på Langstein vil bli veggrunn, og nå må Nye Veier AS utrede miljø- og naturkonsekvensene.

Uavklart hvor lang tid

Hvor lang tid det nå vil ta før ny politisk behandling av E6 planene er helt uavklart. Nye Veier AS må få utført utredningene lokalpolitikerne har forlangt. De vil bli grundig vurdert. En omfattende planprosess som vil ta tid må nå utføres. Så må det Nye Veier må utrede sammen med det kommunedirektøren vil føye til i E6-planene inn i nytt saksfremlegg, som da vil vokse fra 1771 sider.

Først må så Utvalg Plan og Miljø behandle E6 planene på nytt. Deretter må kommunestyret behandle. Maskinene har alt startet der kommunestyret utsatte ja til at ny E6 skal gå.

I tillegg til å utrede konsekvensene av ny E6 må Nye Veier AS finne ut om maskinene må stoppe.

Uten vedtatt reguleringsplan kan ny E6 Kvithamar – Åsen ikke bygges.

Les forrige sak:
Råning med bil og ATV

- De fikk en muntlig advarsel

Close