9 °C Stjørdal, NO
25/05/2019

Utsetter asfaltering av Reealleen

|| Foreløpig blir det ikke asfaltering av Reeallen. Mindretallet ønsket å asfaltere veien fram til hit, hvor det er avkjøring til Beistadgrenda.||

Vedtaket kom etter forslag fra Per Moen (A) og Gunnar Uglem (MDG), og ble vedtatt med seks mot tre stemmer. 

I vedtaket heter det: «Asfaltering av Reealleen avventes til om det er kulturhistorisk verdi av Reealleen og eventuell fredning».

Mindretallet på tre i komiteen stemte for et forslag fra Tor Sverre Børseth (Frp). Han foreslo asfaltering fra Husby i vest til avkjøring til Beistadgrenda. I tillegg skulle det etableres fartsdempende tiltak ved Ree Gård.

Rådmannen hadde foreslått asfaltering av Reealleen av cirka 1,9 kilometer som nå er grusveg fra Husby i vest til E 14 i øst.

Leder Rune Larsen i trafikksikkerhetsutvalget KTU ga en grundig redegjørelse for behandlingen i komiteen. Han var opptatt av trafikksikkerhet. Spesielt var han opptatt av møtene mellom barn på sykkel og biler på en trang en-felts veg.

Coop Storlien artikkelnivå

Selv om KTU i utgangspunktet er for asfaltering, er det vanskelig å se behovet for asfaltering av den østligste delen av Remyralleen så lenge det med all sannsynlighet blir vedtatt forbud for tungtrafikk og gjennomkjøring på strekningen. Komiteen er imidlertid opptatt av å bedre forholdene for alle som skal kjøre opp til Beistadgrenda. Men her er det også et åpent spørsmål om ny vegføring opp til Remyvegen.

Men nå er det kulturminner som avgjør den videre utvikling.

 

Les forrige sak:
||
– Vi sier ikke nei til Kvislabakken

Gunnar Uglem fra Miljøpartiet De Grønne (MDG) understreker at vedtaket i […]

Close