3 °C Stjørdal, NO
16/02/2019

Utsetter behandling av ny sentrumsplan

|| Planpolitikerne har store mengder saker, og valgte å utsette behandlingen av sentrumsplanen til januar-møtet.||

I møtet onsdag fikk politikerne et svært omfattende saksmateriale på 1.400 sider, i tillegg til øvrige saker. Derfor var alle enige om å behandle sentrumsplanen på neste møte i januar for å få en grundig behandling. Her skal det trekkes retningslinjer langt fram mot 2030.

Komiteleder Rolf Charles Berg (Sp) var enig i denne tilnærmingen. Under onsdagens behandling i komiteen gikk politikerne ikke inn på konkrete saker, men det ble likevel stilt noen spørsmål.

Geir Falck Anderssen (H) advarer mot frykten for å bygge boliger i nærheten av veger med trafikk. Han henviste til Trondheim som har utstrakt boligbygging langs veger med en helt annen trafikk enn det Stjørdal opplever. Anderssen mener også utbyggere ikke klarer å utnytte eiendommer kun til kontorformål. Det må åpnes for kombinasjon med leiligheter. Han var videre skeptisk til trafikken forbi torget og mener området rundt rådhuset må tilrettelegges best mulig for parkering.

Arbeiderpartiets Torger Størseth hadde også klare synspunkter om konkrete deler av sentrumsplanen. Blant annet var han skeptisk til krav om forretninger i 2. etasje, og ser heller ikke realismen i å bygge rene kontorbygg langs E14. 

Størseth tok også opp spørsmålet om bevaring av boliger der flytting til andre tomter i sentrum kan bli aktuelt. Det gjelder blant annet Spende-gården og Løvseth-stua. Det tidligere Sparebank-bygget og Kjøpmansgata 49 (ved Rema-butikken) ser han ingen poeng i å bevare, men Størseth presiserte at dette var hans personlige meninger som så langt ikke har noen forankring i partiet.

Arbeiderpartiets Størseth fikk langt på vei full støtte fra komiteleder Rolf Charles Berg (Sp).

– Jeg er helt enig i mye av dette. På næringsarealer mellom Kjøpmannsgata og E14 kan vi bare glemme næring i fem-seks etasjer. Det vil være behov for bolig. Det er feil å nekte boliger langs E14. Vi kan bare se på Trondheim med utbygging i gater som er langt mer trafikkert enn i Stjørdal. Jeg er også enig i fredning av Spende-gården og Løvseth-stua, men ikke der de står i dag. Vi må finne en annen plass for trehus, men vi må ikke overdrive med å verne hus fra alle tidsperioder. Da blir vi hengende etter i sentrumsutviklingen med en lang rekke gamle hus. 

Komitemedlemmene uttrykte stor respekt for den fremlagte planen som fikk skryt for å være grundig. 

Les forrige sak:
||
Gartneriet åpnes igjen

Det skal på nytt lukte godt av friske og vakre blomster […]

Close