7 °C Stjørdal, NO
19/04/2019

Utvider kirkegården

|| ||
Værnes begravelsesbyrå steindag april

Dette beklager nå administrasjonen sterkt i et saksframlegg til kommunestyret i Selbu.

Prosjektet ble første gang innmeldt av menighetsrådet (MR sak 50/13) før behandling av budsjett 2014, og ble vedtatt som investeringstiltak. Bevilget ramme var kr. 250.000,- eks. mva, men beløpet var den gang ikke kvalitetssikret i forhold til de reelle utbyggingskostnadene.

I saksframlegget heter det at disponible gravplasser ved Selbu kirkegård begynner å fylles opp, det er derfor behov for anlegging av nye innen rimelig tid. I reguleringsplan er nødvendig areal til formålet avsatt på området mot vest mellom dagens kirkegård og vegen ned mot Gjelbakken bru. Selbu kommune er eier av arealet.

Regnskapet  viser at bevilget ramme på kr. 250.000,-i all hovedsak vil gå med til utarbeidelse av kirkegårdsplan, en plan som skal godkjennes av Bispedømmerådet før tiltaket kan igangsettes.

Utforming av nye gravplassarealer er hjemlet i gravferdsloven som gir forholdsvis omfattende føringer til detaljgraden i en slik plan, innleie av rådgiver med spisskompetanse har derfor vært nødvendig.

Coop Storlien artikkelnivå

Planlagt utvidelse vil gi 314 nye gravplasser, og kostnadsoverslaget for de fysiske arbeidene er beregnet til kr. 1.500.000,- eks. mva.

Det henstilles overfor kommunestyret om sak om tilleggsbevilgning for utvidelse av Selbu kirkegård kan behandles parallelt med – og innarbeides i – budsjett 2018 og økonomiplan 2018- 21. En tilleggsbevilgning på kr. 1.500.000,- vil gi en årsvirkning på ca. kr. 60.000,-

Saken kommer opp under kommunestyremøte i Selbu 11. desember.

Les forrige sak:
||
I kveld er månen superfull

Når en fullmåne eller nymåne er nærmere jorden i kretsløpet sitt […]

Close