-4 °C Stjordal, NO
20/02/2020

Uvanlig oppdrag for skomakeren

Trond Einar Christensen restaurerte gigantisk blåsebelg fra 1867

Skomaker Trond Einar Christensen i Stjørdal har restaurert en blåsebelg datert 1867 fra ei smie i Malvik. Skomaker Trond Einar Christensen i Stjørdal har restaurert en blåsebelg datert 1867 fra ei smie i Malvik.

Skomaker Trond Einar Christensen i Stjørdal fikk i oppdrag å restaurere en blåsebelg fra 1867, som ble brukt til å varme jern og stål i en gårdssmie i Malvik.

Smiene var viktige på gårdene helt siden overgangen fra bronsealder til jernalder. I mange tusen år ble jern smidd til redskap og våpen. Belgen som blåste luft til ildstedet hadde en viktig funksjon. Nå ble en slik gammel, stor blåsebelg restaurert hos skomaker Trond Einar Christensen i Torgvegen.

– Dette var en helt ny erfaring for meg på tross av at jeg har arbeidet som opptrekker og skomaker i mange år, sier Christensen. Han brukte kalveskinn i mengde tilsvarende et par voksne kyr for å sette blåsebelgen fra 1867 tilbake til fungerende tilstand. Nitidig arbeid med tettemidler, skinn og hundrevis av spiker måtte til. Alt ble demontert før belgen ble satt sammen igjen.

Snekker’n Boligmesse
Nå er blåsebelgen på plass i den gamle smia ved Jonsvatnet. Ingjald Åm er veldig fornøyd med resultatet.
Nå er blåsebelgen på plass i den gamle smia ved Jonsvatnet. Ingjald Åm er veldig fornøyd med resultatet.

Det er gårdbruker Ingjald Åm fra Øvre Gjervan i Malvik som nå har fått restaurert blåsebelgen.

– Etter flere interessante kurs i smiing hos Lars Erik Støver i Kirkevegen i Stjørdal, bestemte vi oss for å sette i stand gårdssmia. Smia er i laftet tømmer og sannsynligvis fra sent 1700-tall. Selv om belgen var av litt yngre dato, måtte den restaureres. Christensen har utført et fint arbeid, skryter Ingjald Åm og Nina K. Åm på Øvre Gjervan. Etter hvert vil de prøve smi-kunsten på egen grunn.

Les forrige sak:
Ønsker å felle bjørn på vårsnøen

Meråker kommune søker om å felle bjørn som trolig overvintrer i kommunen

Close