-2 °C Stjørdal, NO
05/12/2020

– Vær varsom slik at din lokale nyhetsformidler overlever

Næringsforeningen i Værnesregionen med ti gode grunner til å bruke lokalmediene

Daglig leder i Næringsforeningen i Værnesregionen, Jon Uthus.
Radiobingo mobil

Næringsforeningen i Værnesregionen oppfordrer alle til å bruke lokale medier. – Mediene har en viktig samfunnsrolle som nyhetsformidlere. Vi trenger lokale medier, sier foreningens leder Jon Uthus.

Næringsforeningen i Værnesregionen (NiV) ser på media som en viktig samarbeidspartner i lokalsamfunnet vårt.

– Det er en selvfølge å ha lokale journalister som stiller oss og de lokale myndighetene kritiske spørsmål, og som kommer når vi inviterer til pressekonferanser. Vi erfarer at det er tøffe tider også i mediebransjen som merker stort bortfall i annonseinntekter grunnet Covid-19, sier Jon Uthus som er daglig leder i NiV.

Landslaget for lokalaviser (LLA) har gjort en kartlegging som viser at lokalavisene har mistet mellom 50 og 90 prosent av annonseinntektene sine på grunn av denne krisen.

Til informasjon: Stjørdals-Nytt er en av de lokale medieaktørene som opplever stor inntektssvikt (red.anm.)

I den forbindelse har Næringsforeningen i Værnesregionen sendt ut en pressemelding der de lister opp ti gode grunner for å bruke de lokale mediene. Her er de ti:

1 – Lokal handel

Vi oppfordrer til lokal handel, og dette gjelder også for kjøp av tjenester og annonser fra mediebedriftene. Ønsker vi en lokalavis eller lokalradio i morgen, bør du bruke dem i dag. Stjørdal, Frosta, Selbu, Tydal og Meråker har alle lokale medier vi må ta vare på.

– Mediebedriftene har mistet en betydelig del av sitt inntektsgrunnlag, og flere må kutte i kostnader. Vi oppfordrer kommunene i Værnesregionen til å bruke sitt lokale mediehus til annonseringer og kunngjøringer, sier daglig leder Jon Uthus i NiV.

2 – Lokal kunnskap

Lokalpressen når ut kjapt og effektivt. Mediene har lokal kunnskap og en viktig samfunnsrolle. Næringsforeningen har vært i samtaler med våre lokale medier om hvordan koronakrisen berører dem. Det er forventet at mediene skal publisere innhold som omhandler koronasituasjonen utenfor betalingsmurene, og den siste tiden er det publisert flere tusen saker utenfor betalingsmurer om koronakrisen bare i Værnesregionen.

Dette sitter også i ryggmargen til journalistene, og er en del av samfunnsrollen, men fortsatt er det nødvendig for mediene å ta betalt for mye av innholdet de lager. Det er bra at mediene brukes, men husk at journalistikk koster penger. Vi trenger deres kompetanse i arbeid, og vi kan bidra økonomisk ved å kjøpe annonser og abonnement. Vi har også medier i vår region som lever utelukkende av annonseinntekter, som står i en veldig krevende situasjon.

3 – Stiller opp

Daglig leder, Jon Uthus i NiV mener det er viktig å ha tett dialog med lokale medier. De lokale mediene har mye de skal dekke, og med få ressurser blir det vanskelig å rekke alt.

-Mediene blir ofte møtt med en forventning om at de skal stille opp, og at de skal være til stede der det skjer, da gjelder det å tipse dem om gode aktuelle saker en ønsker skal være en del av samfunnsdebatten, sier Uthus.

Vi erfarer at lokale medier er flinke til å stille opp. Hvis vi ønsker at dette skal fortsette, må vi bruke mediene aktivt.

4 – Når ut

Når vi kunngjør bare i sosiale medier og på egen nettside, er vi ikke universelt utformet i vår tankegang. Mye av de vi kunngjør skal være tilgjengelig for alle, og ved å annonsere i lokalavisa eller lokalradio, vil vi nå ut til enda flere. Annonserer vi også i papir, når vi ut til de som fortsatt ikke har en konto i sosiale medier. Dessuten er algoritmene slik at det vil være vanskelig å nå ut bredt nok uten å ha en tilstrekkelig strategi og kompetanse for annonsering i SoMe-kanalene. Markedsavdelingene i mediene kan være behjelpelig også med sin kompetanse når vi skal nå ut til folket. Skal vi nå alle i lokalbefolkningen holder det ikke å bare bruke våre egne plattformer, vi må koble på flere. Når vi oppretter et arrangement på Facebook, er det ikke sikkert at alle i samme husholdning en gang vil se arrangementet i sin nyhetsfeed. Derfor er det så utrolig viktig at vi er gode til å snakke sammen og til å tipse lokalmediet vårt. Vi oppfordrer også til å bruke verktøyene vi har i sosiale medier til å like, dele og framsnakke lokal presse. Mediene er dessuten rause med forhåndsomtaler når de blir tipset.

5- Samfunnsansvar

Journalistene har en profesjon. De er «vaktbikkjer» for makta og uavhengig part som skal gjøre en jobb. Vi trenger noen som kan følge med fra utsiden og minne oss på hvorfor vi har en offentlighetslov og hvorfor vi skal belyse flere sider av en sak. Når flere sider skal belyses, er det også en stor fordel at et mangfold journalister jobber med de samme sakene. Mediene jobber etter «Vær varsom plakaten» , det betyr ansvar. Et ansvar som journalistene har i ryggmargen.

6  – Pressestøtte dekker ikke opp

Mediene har opplevd nedgang i annonsemarkedet på grunn av konkurrenter som Google og Facebook. Nedgangen i antall papirabonnenter har vært stor. Ansvarlig redaktør, Erik Waatland, i Medier 24, skriver at enkelte argumenterer med at mediene får momsfritak, pressestøtte og en rekke andre tiltak fra felleskassen- og at artiklene derfor bør være gratis for alle. Men dette gjelder langt fra alle. Det er noen enkelte medier som får direkte produksjonsstøtte, men mediene er avhengig av å ha både annonseinntekter og brukerinntekter i tillegg.

7 – Tidkrevende

Noen sier at det er tanken som teller, men nei, det holder ikke. Vi kan ikke forvente at journalistene bare skal komme gang på gang dersom inntektene deres faller bort og mediehuset må kutte sine kostnader. Færre journalister, betyr at færre får tid til å møte opp og færre får tid til å gjøre jobben godt nok. Det er tidkrevende å lage god journalistikk. Som Waatland skriver i sin kommentar: «Når du handler i butikken, så forventer du ikke å få brødet gratis. Når du ankommer treningssenteret, så klager du ikke over at de har satt opp en betalingsmur».

8 – Permitteringer

Før påske oppga over halvparten av lokalavisene tilknyttet LLA at de varslet permitteringer. Ytterligere 19 % av medlemmene vurderte permitteringer. Journalisten har samlet oversikt som viser at over 70 medier har permittert ansatte som følge av koronaviruset. Inntektsfallet er krevende, og vi vet at lokale medier i Værnesregionen har unngått permitteringer ved å bruke av oppsparte midler. Mediene ønsker å utføre sitt samfunnsoppdrag, og gjør det de kan for å levere uansett hvor krevende situasjonen er. Uavhengig av vær, føreforhold og risiko, det er som regel en journalist på plass for å dekke aktuelle saker av samfunnsmessig betydning for at lokalbefolkningen skal bli opplyst.

9 – Troverdige

Lokale mediehus er troverdige formidlere. Journalister som jobber med aktuelle saker i vårt nærområde ønsker å fremstille et riktig bilde som er av interesse for lokalbefolkningen. De har i ryggmargen at de skal gjøre kildekritikk og sjekke flere sider av en sak. Ikke alle artikler er aktuelle for større medier, derfor er det viktig å la de små få leve og ta opp det som opptar oss i lokalsamfunnet vårt. Vi kan også snu på dette fordi større regionale og riksdekkende medier henter gjerne tips fra lokale nyhetskanaler.

10 – Det nære

Glede. Ditt lokale mediehus er den som stiller opp og lager gladsaker om små og nære ting i lokalsamfunnet. Og slik har det vært i flere hundre år. De første avisene i Norge ble etablert på slutten av 1700-tallet, og i 1814 satte grunnloven et punktum for pressesensuren i landet vårt. Pressen har siden hatt en viktig rolle i samfunnet vårt, og hvis vi ønsker å fortsette med det, er det viktig at vi ivaretar mangfoldet som inkluderer de mange små.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Ungdommer samlet seg

Ansamling av ungdommer i bil

Close