-9 °C Stjørdal, NO
18/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 03

Værnes garnison fyller 125 år

STJØRDAL: Dette ønsker Forsvaret å markere i dag 20.juni, og plasskommandanten på Værnes garnison, kommandør Lyder Karlsen åpner portene for publikum.

Værnes garnison jubilerer med 125 år, i dag åpnes portene for publikum. (Arkivbilde).

Markeringen vil vise hvilke avdelinger som er på Værnes i dag, og Forsvarbygg vil fortelle hvorfor Forsvaret kjøpte Værnes hovedgård i 1887. Lokalhistoriker Hans Olav Løkken vil fortelle om livet på Værnes hovedgård før 1887. Historiske foreninger fra Rinnleiret og Trondheim vil vise våpen og utstyr brukt på 1800 tallet.

– Vi ønsker selvfølgelig også å vise frem de ulike avdelinger som er på Værnes i dag, og litt av det utstyret som Forsvaret har i dag, sier plasskommandant Lyder Karlsen.

Kultur og rømmegrøt

Halsen Musikkforening vil stå for det kulturelle innslaget og det vil bli arrangert noe enkle konkurranser. Arrangementet vil foregå ute, og starter klokka 1530. Innkjøring til hovedgården vil være fra Hell-porten (gamle militære flyterminalen) og ved Værnes kirke. Innkjøringen vil bli merket. Parkering vil skje på anviste plasser og det vil være høve til kjøp av rømmegrøt og spekemat denne dagen.

Stjørdal museum vil sammen med blant annet Forsvarets seniorforbund avdeling Stjørdal i tillegg åpne en utstilling i Prestegårdsparken lørdag 17. juni hvor en stor billedserie om flyets historie vil bli presentert. Markeringen 20. juni ved Værnes hovedgård vil ikke ta for seg flyenes historie på Værnes.

Historien om Værnes garnison

Værnes gård, var trolig den største gården i hele Stjørdal herred, kanskje i hele Stjørdalsdalføret. Den er nevnt før år 961. Under Håkon den Gode (935 – 961) er det nevnt en Torberg på Varnes. Gården er også nevnt under Olav Tryggvason (995-1000). Det er usikkert om navnet Værnes (Varnes) kommer av, men en rimelig forklaring er av neset som strekker seg østover med elva på begge sider, var et vern mot elven og hindret gjennombrudd. Derav navnet. Gården tilhørte de norske kongene eller var Krongods helt til 1354, da den ved makeskifte gikk over til erkebispen i Nidaros. Det var antakelig på denne tiden at gården ble delt i to, Østre og Vestre Værnes. Østre Værnes er den nåværende prestegård, og på Værnes ligger nå blant annet nåværende Værnesmoen med militærleieren (tidl Værnes flystasjon). Værens hovedgård ble den 6. juni 1887 kjøpt av Staten ved Forsvarsdepartmentet, og siden den tid har gården vært militært område (ekserserplass og flyplass).

Les forrige sak:
Værnes garnison fyller 125 år

  Markeringen vil vise hvilke avdelinger som er på Værnes i […]

Close