18 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Værnes viser seg fram

Værnesregionen er spesielt invitert til å dele av sine erfaringer under den store nasjonale Helsekonferansen i mai.

– Vi er invitert for å presentere prosjektet “Interkommunalt samarbeid om kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste”, forteller en tilfreds Bodil Dyrstad, som er prosjektleder for dette delprosjektet.

Det er nærmere 1000 konferansedeltakere som i Oslo blir presentert for det samme prosjektet som 15. februar fikk tildelt samhandlingsprisen fra statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Temaet for årets Helsekonferanse er samhandling, folkehelse og forebygging i helse og omsorgssektoren.

Det er helse- og omsorgsministeren, i samarbeid med Helsedirektoratet, som arrangerer konferansen for femte år på rad. Et samhandlingstorg der gode eksempler fra praksis blir presentert. Værnesregionens interkommunale prosjekt kommer her inn i bildet.

Coop Storlien artikkelnivå

– Dette er landets største konferanse innenfor helse, og det er morsomt at vi får vise fram det arbeidet som gjøres i Værnesregionen, sier Bodil Dyrstad, som til daglig er kommuneoverlege i Stjørdal. Hun vil sammen med ledende helsesøster i Tydal, Ingrid Haarstad, representere Værnesregionen. I tillegg kan det være aktuelt at flere fra vår region deltar under konferansen.

 

Fakta om helse- og omsorgsprosjektene i Værnesregionen:

Kommunene Tydal, Selbu, Stjørdal og Meråker har igangsatt et samhandlingsprosjekt innenfor helse- og omsorgstjenestene i samarbeid med Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital, Rusbehandling Midt-Norge og Sykehuset Levanger.

Målsetningen med prosjektet er:

  • Identifisere områder for samhandling innen helsetjenester inkludert omsorg med tanke på utvikling av «Værnesregionen som helsekommune» for et best mulig pasientforløp, forebyggende helsearbeid, kompetanse og bruk av IKT.
  • Identifisere ulike samhandlingsprosjekt.
  • Identifisere mulige organisatoriske modeller.

Prosjektet består av sju ulike delprosjekt:

  • Interkommunalt samarbeid om DMS (Distriktsmedisinsk Senter).
  • Interkommunal kommuneoverlege, helsesøster og jordmortjeneste.
  • Interkommunalt samarbeid om brukerkontor.
  • Interkommunalt samarbeid med helseforetak om IKT-løsninger.
  • Interkommunalt samarbeid med helseforetak om felles enhet innenfor rus/psykiatri.
  • Struktur for organisering og ledelse av helse- og omsorgstjenestene.
  • Interkommunalt samarbeid med helseforetakene om folkehelse og forebyggende helsearbeid.

 

Les forrige sak:
Nyvalgt 1. nestleder, olje- og energiminister Ola Borten Moe rettet blikket framover på avslutningsdagen sammen med en meget tilfreds samferdselsminister Magnhild Meltvedt Kleppa og landbruksminister Lars Peder Brekk som spøkefullt lot ”junior” innlede.
Velkommen Ola

  Senterpartiet er godt fornøyd med landsmøtet i Stjørdal og har […]

Close