1 °C Stjørdal, NO
26/10/2021

Spar Hegra uke 43
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
XC40

Værnesregionen 10 år, gratulerer!

| |

Bakgrunnen den gang arbeidet startet var: «Å utvikle et tettere samarbeid og samhandling, for å sikre et godt service –og tjenestetilbud». I dag er det i Værnesregionen ca 121 årsverk, 170 ansatte, 11 enheter og en budsjettramme på ca 145 millioner kroner i samarbeidet. Dette tilsvarer ca 1,2 mill. kroner pr. årsverk.  Værnesregionen har nå god trening i å samhandle og samarbeide. Gjennom 10 år har ulike utfordringer fra de forskjellige kommunene blitt løst i fellesskap: Felles barnevern, legevakt, DMS, lønn/regnskap/fakturering osv. Rune Hegge har en ledende administrativ jobb i Værnesregionen og forklarer:

–        Kanskje like viktig som de forskjellige samarbeidsoppgavene, er at kommunene har opparbeidet en gjensidig respekt og forståelse for hverandre, og mulighetene det ligger i å samarbeide og utvikle kommunale tjenester. Dette uavhengig av kommune -og fylkesgrenser. Det er rett og slett godt gjort! Regionen er i dag ledende innenfor kommunalt samarbeid i Norge, og besøkes med jevne mellomrom fra andre regioner i landet. De vil gjerne lære av de erfaringer samarbeidet har gitt så langt, sier Hegge.  Frode Revhaug er regionråds- leder i Værnesregionen.

–        Etter min mening vil det fremover bli enda viktigere og samarbeide på tvers av kommunegrensene og fylkesgrensene.  Å utvikle vår region til et enda bedre attraktiv bo- og arbeidsregionen, vil være viktige oppgaver å ta fatt i. Værnesregionen er klar for fremtiden, gjennom optimisme og pågangsmot, avslutter Frode Revhaug.

Les forrige sak:
|
Kretsens pokal

Blink 1 vant 1.div G13 i vår og ble nummer to […]

Close