17 °C Stjørdal, NO
11/08/2020

Vakker ny kirke i kulturhuset

- Du kan være så erfaren du vil når det gjelder å reise bygg, men de færreste har vært i berøring med et kirkebygg. Derfor merker jeg på møter at kirka omtales både med respekt og usikkerhet for å unngå feil valg, sier fung. kirkeverge Oddbjørn Eide.

 

– Vi må bygge opp et bysentrum som er Stjørdal verdig og få til en by av dette. Fortsatt synes jeg at Stjørdal strever for mye med sin identitet – bygd eller by. Nå har Stjørdal etter mange år med venting for lengst passert Steinkjer i innbyggertall og raser fra. Men Steinkjer har fortsatt et mye sterkere bypreg enn Stjørdal. Når du besøker Steinkjer, går du i en by.

 

Stjørdal må virkelig bestemme seg for å være by med en arkitektur som forsterker bypreget. Jeg gleder meg virkelig til å vandre rundt i byen Stjørdal. Med kulturhuset får vi et pulserende hjerte midt i byen som byr på aktivitet fra tidlig morgen til sene kveld.

 

Utfordringen fra Steinkjer

Kulturhuset blir et viktig møtested. Selv i vår tid med avansert teknologi klarer vi ikke å eliminere ensomheten som mange føler. Det skal bli spennende å følge med hvordan kommende tider vil skape aktivitet i kulturhuset. Jeg synes Stjørdal skal ta den stille utfordringen fra Steinkjer og skape sitt eget moderne bypreg. Derfor har jeg store forhåpninger til det som skal skje på Husbyjordet. Kulturhuset er et viktig bidrag.

 

Og når vi bygger en by er det naturlig at kirka får sin sentrale plass slik den har i alle byer. Det er ikke bygd kirke i Stjørdal på over 900 år. På den bakgrunn er det på sin plass med realisering av et kirkebygg. Nå er det 92 år siden planene for en kirke på Husbyjordet ble presentert i 1921, sier Oddbjørn Eide som i snart fire år har arbeidet for Kirkelig Fellesråd i Stjørdal og hele tida vært involvert i realiseringen av kulturhuset – med kirke:

 

Misunner Stjørdal

Jeg er opprinnelig politimann med ti års tjeneste. Etter en tid i UP ble det bl.a. sju år på Levanger. Det var ei fin tid, men jeg kjente lysten til å prøve noe annet. Neste stopp ble et finansieringsselskap som imidlertid ble tatt av krisen. Da søkte jeg stillingen i Kirkelig Fellesråd hvor jeg først var daglig leder for menigheten og senere ble konsulent og assisterende kirkeverge før jeg ble konstituert

 

– Jeg kan allerede nå merke misunnelsen fra andre kolleger i Trøndelag med tanke på kirka. Vestlendingene er flinkere til å bygge kirker. For i Trøndelag er det blitt en mer sjelden aktivitet. Dette er den første kirka som bygges i samband med et kulturhus. Det gjør vår kirke til noe helt spesielt. Jeg er helt sikker på at kirka vil tiltrekke seg stor oppmerksomhet og ikke så rent få besøkende – ikke minst fra utlandet.

 

Felles opplegg

Men aller mest spennende er det at ansatte i kirka og ansatte i kulturetaten får etablert et felles handlingsrom til gjensidig berikelse. Kirka er i høyeste grad kultur. Nå slipper vi lenger å sitte i hver vår bås, men kan til stadighet møtes over en kopp kaffe eller en kopp te for å utveksle meninger og lage felles opplegg. Det blir en ny og spennende hverdag for begge parter med større handlingsrom for å støtte kulturen.

 

Men jeg merker også i møte med alle miljøer den sterke spenningen over at kulturhuset inneholder en kirke med egen status. Det gjelder ikke minst byggebransjen. Du kan være så erfaren du vil når det gjelder å reise bygg, men de færreste har vært i berøring med et kirkebygg. Derfor merker jeg at kirka omtales både med respekt og usikkerhet for å unngå feil valg.

 

Planutvalg – og kommunalt medlem?

Kirkelig Fellesråd er ansvarlig for bygging, drift og vedlikehold a kirka. Fellesrådet har opprettet sitt eget planutvalg som består av funksjoner. Her sitter leder for fellesrådet, leder for menighetsrådet, prosten, sognepresten og kirkevergen. Etter ferien blir utvalget omgjort til en byggekomité. Vi savner et kommunalt medlem og må rette en henvendelse til den nye ordføreren. Helst ønsker vi enten ordfører eller varaordfører.

 

Det er laget to mindre utvalg. Det ene som arbeider med kunst og utsmykning skal jobbe aktivt med utrykket inn i kirkerommet. Dette er et utvalg som er sammensatt av menighetsrådet. Det andre utvalget arbeider med tekniske løsninger; lyd, lys og bilde i tillegg til ansvar for instrument.

 

Plass til kirkeorgel

– Vil den nye kirka få et klassisk kirkeorgel?  

– Det er satt av plass til og beregnet i forhold til vektbelastning på golvet å få et akustisk pipeorgel. Vi kan håndtere alle slags musikk i det nye kirkerommet som vil ha plass til 250 mennesker; en ideell lokalitet for stemningsfulle konserter. Her vil det være høyt under taket; 17 – 18 meter. På den måten får kirkerommet volum. De høyre vinduene i kirkerommet vil sette sitt preg på kulturhuset. Det er en meget vakker utforming slik vi trenger for å skape byen Stjørdal.

 

Når det gjelder orgel, må vi vite hva vi ønsker på lang sikt. I dag har vi godt AV-utstyr slik at vi kan håndtere all slags musikk i det nye kirkerommet. Vi kan klare oss uten orgel i første omgang, men da ligger det til rette for å spare til et orgel i ei overskuelig framtid. Personlig mener jeg at et moderne kirkerom trenger et orgel.

 

Farger og materialer

Utsmykningskomiteen fikk presentert materialpalletten og fargepalletten, dvs. valg mellom materialer og farger. Det er svært spennende for komitéen å være en del av kulturhuset og samtidig være noe annet. Det skal henge sammen og være en tydelig kirke, sier Oddbjørn Eide som synes det er spennende å være kirkebygger i Midt-Norge:

 

– Særlig når vi vet hvordan enkelte har jobbet for denne saken i mange tiår. Vi fikk et nytt forslag til kirkebygg mot slutten av 90 – tallet, men den gang valgte politikerne å vente på sentrumsplanen. Det nye kulturhuset blir et monumentalbygg; det reneste kunststykke som blir et smykke i sentrum med parken.

 

Kirkas framtid

Kirka i Stjørdal går inn i ei ny tid. Vi har fire sogn. Kirka i kulturhuset blir under Stjørdal sogn, men den kan brukes som ei storstue for alle sogn. Det blir Stjørdal kommune si kirke. Det gir masse muligheter for tiltak i sentrum med trosopplæring for barn og unge. Værnes kirke er ikke velegnet som undervisningslokale. Det blir veldig spennende å få prøve noe nytt.

 

– Merker Stjørdal noen interesse utenfra for den nye kirka?

– Jo, jeg kan nevne at vi hadde to sider i Vårt Land. Men det gjelder å skape ytterligere fokus på det unike prosjektet med kirkerom i et kulturhus. Det påkaller stor interesse utenfor landets grenser. Kirka og kulturarven er i høyeste grad kultur.

 

Ole Vig sin plass

Og så er det veldig spennende at vi får fokus på Ole Vig og hans rolle som folkeopplyser mellom kirke og skole. Ole Vig var sterkt opptatt av kirkens posisjon. Det er meget gledelig at Stjørdal i endelig løfter fram hans innsats i lyset.

 

– Det er mange rom i kulturhuset?

– Ja, og det er flott fordi det gir så mange muligheter. Det er kjempeflott at vi får kammersalen som et livssynsåpent seremonirom og en felles vestibyle. Kulturhuset blir så innholdsrikt og mangfoldig; veldig spennende med rom for mange tanker og mye skaperkraft i Ole Vig sin ånd. Og så er det veldig flott av kulturskolen får en sentral plass i kulturhuset.

 

Sju kirkebygg

Vi har sju gamle kirkebygg i Stjørdal kommune: Værnes kirke, Hegra kirke, Floren kapell, Okkelberg kapell, Skatval kirke, Lånke kirke og Elvran kapell. Det er flotte kirkebygg i godt hold. Vi er i gang med utbedringer på Skatval kirke. Arbeidet startet utvendig i forrige uke og fortsetter inne. I tillegg skal vi utvide kirkegården i Hegra. Men Stjørdal sentrum mangler kirke. Det får vi nå.

 

De fleste tenker helst på kirke i forhold til gudstjeneste, men vi har også andre viktige oppgaver. Det er Kirkelig Fellesråd som forvalter gravferdsloven på vegne av kommunen. Andre oppgaver er dåp, konfirmasjon og vigsel.

 

Liten kontakt med folkevalgte

 

– Er det mye informasjon til folkevalgte om arbeidet i Kirkelig Fellesråd?

– Formannskapet fikk en presentasjon av vårt arbeid for halvannet år siden. Men jeg mener at kirkevergen burde ha vært i kommunestyret etter hvert valg for å gi en orientering om hvem vi er og hva vi gjør. For oss har det aldri vært noen tvil om at kirka er en naturlig del av kulturhuset. Vi har hatt en god og stimulerende dialog med SKU. Derfor er vi innstilt på å skape blest rundt det faktum at vi får en kirke i kulturhuset.

 

Når kulturhuset nå blir en realitet, er det enda morsommere å engasjere seg. Det er et finslipt prosjekt der det aller meste er veldig godt gjennomtenkt. Det blir et flott byggverk til glede for Stjørdal og bidrar til å skape liv i sentrum utover kveldene. Jeg gleder meg til å se et tidsmessig bibliotek. Med flere folk i sentrum blir det grunnlag for et rikere restaurantliv. Publikum kan velge mellom et langt bedre kinotilbud. Det gir grunnlag for kombinasjonen kinoforestilling og restaurantbesøk. Med tre saler har du et reelt tilbud, sier fung. kirkeverge Oddbjørn Eide som mener at kirka blir den mest spesielle delen av kulturhuset:

 

– Og nettopp dette gjør det regionale kulturhuset i Stjørdal helt unikt, poengterer Oddbjørn Eide.

 

 

 

 

 

 

 

 

Les forrige sak:
Ny vergemålslov

  Den nye vergemålsloven danner grunnlaget for en omfattende organisatorisk reform […]

Close