18 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

– Valg av politikk!

Her er Aps 1. kandidat i Nord-Trøndelag Ingvild Kjerkol på trøndersk valgkampåpning sammen med næringsminister Trond Giske og 3. kandidat i Nord-Trøndelag for Ap; Jorid Holstad Nordmelan.

 

– Det er store skifter i målingene, men vi har på ingen måte gitt opp målet om et fortsatt rødgrønt flertall, sier Ingvild Kjerkol som denne gang har en litt spesiell valgkamp:

 

– Med 1. plass på Ap sin liste er jeg garantert plass, men du skal likevel vise at du gjør deg fortjent til plassen. Siden nominasjonen har jeg forberedt meg mentalt på en annen hverdag med alt det praktiske det innebærer. Jeg har vært stortingskandidat før og levde da i spenning.

 

Hellsenteret uke 25 mobil

 171 stemmer fra plass

I 2005 fikk Ap to mandater fra Nord-Trøndelag og var bare 171 stemmer unna det 3. mandatet. Etter den rødgrønne valgseieren startet Bjarne Håkon Hanssen som arbeids- og inkluderingsminister før han i 2008 ble helse – og omsorgsminister. Med Bjarne Håkon som statsråd møtte Arild Stokkan-Grande fast på Stortinget i hele perioden. Men 171 flere stemmer hadde det også blitt en plass på meg den gang, sier Ingvild har møtt som vara i både forrige og inneværende periode med 14 dagers ansiennitet. Men nå blir det fast plass.

 

– Hva skal du gjøre på Stortinget?

– Først må jeg få plass i en komité og innordne meg i en ny sammenheng. Som fylkesrådsleder i Nord-Trøndelag er du sejf og alene om mange beslutninger. Men nå blir jeg én blant over 60 stortingsrepresentanter. Stortinget er ikke like operativt som ei fylkesregjering. Nå blir det mer partipolitikk og mer meningsdanning enn å være operativ. Men det finnes mange trønderske prosjekter som jeg kan jobbe operativt med.

 

Et eksempel er HUNT forskningssenter på Levanger som er internasjonalt langt fremme innen samfunnsmedisinsk forskning. Nå planlegges HUNT 4 i 2017, og det skal også finansieres over budsjettet til Helse- og omsorgsdepartementet. Det er en stor jobb.

 

 

Elektrifisering

Landbruk er alltid viktig i Nord-Trøndelag sammen med samferdsel der elektrifisering av Meråkerbanen og Trønderbanen står øverst på dagsordenen. Det er enkle ting som skal gjøres for å modernisere jernbanen i Midt-Norge. Det handler om å få strøm slik resten av landet har gjort for mange tiår siden. Det beste hadde vært en oppstartsbevilgning i 2014.

 

Nasjonal Transportplan (NTP) er kun en plan. Pengene kommer år for år i statsbudsjettet. Det vi fra Trøndelag ønsker er at dette blir behandlet i Stortinget som er prioritert prosjekt, dvs. forutsigbar finansering fra start til slutt. Den nye måten for gjennomføring er en av endringene som Marit har fått til. Det betyr at vi planlegger for flere år i gangen og båndlegger statsbudsjettet.

 

Både Meråkerbanen og Trønderbanen trenger denne typen prosjektfinansiering for å få en effektiv gjennomføring. Derfor er det godt å ha Marit på oppløpssida i dette arbeidet, sier Ingvild Kjerkol som siden 2009 har vært valgt inn som medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre.

 

Sentralstyremedlem

– Hvordan er det å sitte i Ap sitt sentralstyre?

– Det er veldig spennende og det betyr også at jeg har fått lov til å drive med rikspolitikk siden 2009. Nå sitter jeg i den 3. perioden à to år. I sentralstyret opplever jeg å bli tatt på alvor. Partiledelsen er opptatt av å bruke sentralstyret. Ap blir ofte beskrevet som stort og topptungt. Men vi sitter altså 20 representanter fra hele landet og utgjør partiets ledelse. Det er vi som håndterer partiets politikk og tar stilling til aktuelle hendelser mellom landsmøtene.

 

(Statsminister) Jens (Stoltenberg) er en god og inkluderende leder som har sittet i sentralstyret siden han møtte første gang som representant for AUF i 1985. Jeg er imponert over i hvilken grad han ennå evner å være så frampå stolen og opptatt av å se etter forbedringer. Det er imponerende. Jens vil fortsatt også prege norsk politikk i mange, mange år.  

 

Statsministeren til Stjørdal lørdag

Han kommer til Stjørdal nå lørdag 31. august kl. 14.00 med deltakelse i arrangement på torget. Da blir det innslag fra scene og ikke minst musikk. Jens vil snakke til stjørdalingene. Det vil jeg også sammen med 2. kandidat Arild Stokkan Grande og 3. kandidat Jorid Holstad Nordmelan. Det blir mange musikalske godbiter. Blant annet skal Are Hembre synge. Dette er en flott anledning til å møte landets statsminister. Og nå er Jens en av statsministrene i landet med lengst fartstid.

 

Dette arrangementet kommer etter paneldebatten på torget i regi av Radio Budstikka tidligere på dagen. Her vil alle toppkandidatene fra Nord-Trøndelag delta.

 

Godt for Nord-Trøndelag

– Som fylkesrådsleder har du fått en unik mulighet til å bli kjent med Nord-Trøndelag. Hvordan er status for fylket?

 

– Nord-Trøndelag trenger langsiktig politikk som tar hensyn til mangfoldet i fylket. Det er en region med primærnæring og betydelig råvareproduksjon. Som distriktsfylke er ikke det generelle utdanningsnivået like høyt som i og rundt universitetsbyene. Trondheim er storbyen for hele Trøndelag som er en naturlig region.

 

Mens Trondheim er helt dominerende i Sør-Trøndelag har vi fem jevnstore småbyer i Nord-Trøndelag der Stjørdal og Steinkjer er litt større enn Levanger, Verdal og Namsos. Men begge fylkene har veldig mye distrikt.

 

Vi har Namdal som er tynt befolket. Derfor trenger Nord-Trøndelag mye politikk. Ap-politikk er en god politikk for et distrikt som vårt. Her er:

  • industri
  • primærnæringer
  • desentralisert høyskole
  • aktiv samhandlingstradisjon
  • foroverlent utdanningspolitikk.

 

HINT og etterutdanning

– Hvor sterkt står fylkeskommunen i Nord-Trøndelag?

 

– I Nord-Trøndelag står fylkeskommunen sterkere som en mer sentral aktør enn i de aller fleste andre fylker.

 

Det er interessant å følge med i HINT sine planer for Stjørdal med lansering av stadig flere tilbud. HINT er en nasjonal leverandør av etter- og videreutdanning. Stjørdal unike beliggenhet gjør det til et veldig attraktivt sted å bruke for enda mer slik utdanning.

 

HINT driver mye skreddersøm med leveranser til bedrifter, organisasjoner og offentlige etater. Hadde jeg vært ordfører i Stjørdal, ville jeg ha satt meg ned sammen med HINT-rektoren og funnet ut hvor HINT skal bygge nye lokaler og satse på det segmentet.

 

Variasjoner

Nord-Trøndelag har store variasjoner. Namdalskysten er et eventyr med like stor vekst som Stjørdal i Rørvik mens Indre Namdal har større utfordringer. Men vi opplever til vår glede at slik som landet har vært drevet i de siste årene, har det vært vekst i hele Nord-Trøndelag – også Namdal.

 

Nord-Trøndelag har ligget på topp med nye etableringer. Det er vanskelig å si at denne regjeringen har gjort noe galt, sier Ingvild Kjerkol som imidlertid forstår den «støyen» som et valg medfører:

 

Politikken er på valg; ikke fjesene

– Det er naturlig at stemningen etter åtte år har lyst på ny fjes. Men da må vi være klar over at det er poltikken som står på valg – og ikke fjesene. Vær klar over følgende: Alle kommuneoppgjørene som Høyre og Frp har gått for betyr betydelig minus for Nord-Trøndelag. Det er andre deler av landet som blir prioritert. Høyre ønsker alltid en hovedvekt på antall hoder. Da blir det tøft å være Nord-Trøndelag.

 

Politikken må ta vare på andre forhold enn bare dem du kan telle. Det gjelder for å få til industri, landbruk og utnyttelse av våre fremste fortrinn naturressursene som dette landet er bygd på. Da må du ha en politikk som ser lenger enn bare kjøttvekta. Du må se de store sammenhengene og tenke langsiktig.

 

 

Har det andre drømmer om

 

Det er viktig med verktøy for innovasjon utenfor byene. Da holder det ikke å oppsummere næringspolitikken med å si at formueskatten skal bort. Et næringsfattig fylke som Nord-Trøndelag må være opptatt av en aktiv næringspolitikk. Og i dag har vi en næringsminister som har første hånds kjennskap til alle store utviklingsprosjekter i Nord-Trøndelagsom er viktige for nord-trønderske bedrifter.

 

– Nå skal du i enda større grad se Stjørdal i en nasjonal sammenheng; hvordan blir det framover?

 

– Stjørdal har alle fortrinn som småbyer over hele landet drømmer om. Det er bare å bestemme seg for hva som er viktigst å satse på for en voksende småby med ung befolkning. Og tjenestetilbudet er det viktigste. Det gjelder å investere i innbyggerne; det aller viktigste i Stjørdal Og så må kommunen håndtere sine arealutfordringer, sier Ingvild Kjerkol som har lyst til å sende en hilsen til Stjørdals nyvalgte ordfører Ivar Vigdenes:

 

 

Hilsen til ordføreren

– Stjørdal nye ordfører har alle muligheter til å bedre det politiske samarbeidsklimaet. Det er hans hovedoppgave som ny ordfører etter 14 år med hans forgjenger. Den nye ordføreren stiller med blanke ark for å få til et bedre samarbeidsklima i lokalpolitikken. Han bør være den ordføreren som kommer til formannskapet uten bundet mandat, poengterer Ingvild Kjerkol.

 

– Hvordan går det i valget?

– Jeg vil oppfordre stjørdalingene til å stemme på Ap. Det går bra i Norge, men det som ikke går bra må fellesskapet ta seg av. Høyresidas løsninger overlater mer til den enkelte mens det lille og langstrakte landet Norge ut mot havet har blitt det velferdssamfunnet det er i dag nettopp fordi vi har løst de største og viktigste oppgavene i fellesskap. Det er ikke sånn at du beholder hele velferdsstaten og får litt sukkerstrø fra høyresida på toppen som de liker å kalle valgfrihet. Høyrepartiene ønsker en annen samfunnsmodell, sier 1. kandidaten til Ap.

 

Ytteråsen og Vassbygda

Som fylkesrådsleder har Ingvild Kjerkol fått sansen for operativ politikk. I fjor vår fikk hun på veg til Ålesund melding om at Stjørdals-Nytt hadde omtalt vegstandarden i Vassbygda. Da meldt hun kjapt tilbake at ting var på gang. Og det gikk ikke lenge før både Vassbygda og Ytteråsen var asfaltert. Bakgrunnen var enkel:

 

– Det var stor politisk vilje i fylkesrådet for å gjøre noe på disse strekningene. Og det stemte godt med noen av kontraktene vi lyste ut. Vi var så heldige at entrepenørene kunne ta på seg oppdrag da vi hadde penger til gode. I vår fikk Vassbygda også tilskudd til å bygge ut fiber bredbånd. Dermed har Vassbygda fått oppgradert sin infrastruktur mange hakk av fylkesrådet, sier Ingvild Kjerkol som imidlertid er betenkt over et forhold:

 

Farten

– Når begge veger har fått asfalt, er det viktig å passe på farten. Begge vegene har myke trafikanter. Her ferdes skolebarn på korte eller litt lenger strekninger. Ta hensyn til de myke trafikantene og avpass farten – det er min hilsen til bilistene både over Vassbygda og opp mot Ytteråsen, sier Ingvild Kjerkol som også har et annet godt minne fra sin tid som leder i fylkesrådet: 

 

Stjørdalshallen

– Jeg er også stolt over å ha vært med på å realisere den nye Stjørdalshallen etter et fantastisk samarbeid mellom kommune og fylke. Her framstår Nord-Trøndelag fylke helt unik som samarbeidspartner.

 

Både Høyre og Frp varsler at de vil legge ned fylkeskommunen dersom de kommer til makta. Det betyr mindre demokrati og mindre trøndersk styring av Trøndelag, og mer byråkratisk styring fra Oslo. Det er vanskelig å se for seg hvordan Nord-Trøndelags posisjon skal bli styrket i et slikt landskap. Våre nordiske naboer Sverige, Finland og Danmark har alle tre folkevalgte nivå.

 

– Hvilken komité ønsker du deg på Stortinget?

– Jeg er veldig tydelig på hvilke jeg ikke ønsker, men ellers har jeg et bredt interessefelt som næring, energi og miljø, utdanning og forskning, kommunal og helse. Alle disse feltene har jeg stor interesse av samtidig som de er viktige for Trøndelag. Som 1. kandidat håper jeg på gjennomslag for mine ønsker, sier Ingvild Kjerkol som gjentar hovedbudskapet:

 

– Bruk stemmeretten! 

 

 

Les forrige sak:
Venstres nestleder Terje Brevik t.v. blir så begeistret for Ersgard at han umiddelbart lufter muligheten for å legge et sentralstyremøte til gården. – Hjertelig velkommen skal dere være, sier Grete Sørebø. Til høyre står Venstres 1. kandidat i Nord-Trøndelag; André Skjelstad.
Ersgard imponerte Venstre-toppene

  De fikk alle en innføring i forvaltningen av en historisk […]

Close