16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Valgkampstart på Skatval

Ordførerkandidat og varaordførerkandidat Joar Håve og Rose Vinge sammen med et rutinert Ap-medlem, Martin Sve.

 

Skatval Arbeiderlag inviterte til en valgkampstart der temaene var budsjettsituasjonen i Stjørdal og konsekvensene dette kan føre til. Ordførerkandidat Joar Håve, understreket at Arbeiderpartiet skal vokte seg vel for å drive en valgkamp der det loves ting som ikke kan innfris. Arbeiderlagets møte var veldig godt besøkt.

Et av temaene som ble tatt opp var det budsjettunderskudd innen omsorg som e r blitt kjent. Beløp på 20 mill. kr. er et ansvar som de borgerlige partiene som styrer må ta ansvar for. På møtet ble det reagert kraftig på at det kan komme på tale å benytte dobbeltrom på aldersheimene. Nå er det kjempet lenge for enkeltrom, og dårlig styring av økonomien vil sette oss ti-år tilbake hvis dette blir gjennomført.
På kutt lista har også legesenteret på Skatval vært nevnt som innsparingstiltak. Det liker ikke møtedeltakerne som mener at det må skaffes penger på annen måte. Folk skjønner ikke at slike tiltak nevnes mens det henstilles til politikerne å garantere for lån til kulturhuset med 421 mill. kr.

Kulturhuset
På møtet ble det kjent at AP ikke ville stemme for en lånegaranti på 421 mill kr for oppføring av kulturhuset. Det var spørsmålet om hva driftsutgiftene nå blir for kulturhuset etter den siste renteøkningen. Det var også interesse for å vite hvem som skal være brukere av huset.

Tomteområder
Planforslaget som er lagt fram, viser at det i Stjørdal skal bygges 180 boligenheter hvert år. Arbeiderlaget ønsker at det bygges boliger i gangavstand fra butikk og legesenter. Disse tankene blir videreført i prosessen som nå starter. De fleste møtedeltakerne var ikke kjent med planene på forhånd. Derfor vil tomteplanene bli fulgt opp senere.

Coop Storlien artikkelnivå

Vei og parkering
Kåre Børseth orienterte om behovet for sikrere sykkelveier. Han nevnte spesielt fylkesvei 38 fra Kvithamar og til Vinge og sentrum. Mange av de som hadde møtt fram hadde gode meninger om vei og trafikksikkerhet.

Les forrige sak:
Nominerte til drømmestipend

Disse lokale kandidatene er med i ”finaleheatet”; Trisanfri fra Tydal kulturskole, […]

Close