11 °C Stjørdal, NO
24/04/2019

Valgte å legge ned barnehagen

| |

Selv med nedlegging av den kommunale barnehagen vil det være flere barnehageplasser enn barn i Elvran. Utgangspunktet for saken var investering i ny kommunal barnehage til en pris på 16.5 mill. kr. for xx antall plasser.

Når vi lar være å foreta den investeringen, sparer vi mange penger på å legge ned en av de dyrere barnehagene.

En annen utfordring vi har innen barnehage er antall ikke-rettsbarn som likevel har plass. Det betyr barn som er født etter 1. september året for opptak og som Stjørdal kommune ikke mottar dekning får. Mange unge barn har likevel fått plass i barnehage i Stjørdal fordi kapasiteten har til stede. Men det har økonomiske konsekvenser for kommunen; sannsynligvis over 10 mill. kr. pr. år.

Problemet er ikke at disse barnene får plass, men at den forrige regjering laga et inntektssystem til kommunene som gjør at det ikke blir noen dekning for kommunene. Nå foreslo regjeringen Stoltenberg i sitt siste budsjett før avgang å innføre to årlige opptak. Det vil lette situasjonen. Løsningen er løpende opptak og finansiering av faktiske barnehageplasser. Da vil Stjørdal kommune ha mulighet for å tilby det nødvendige antall barnehageplasser uten å belaste andre budsjett.

Samtidig er det et viktig poeng at Elvran har en relativt ny og svært god barnehage i privat regi som fortsatt vil være der. Det vil det være mulig å få plass til alle som kommer fra Elvran og fortsatt ønsker plass i Elvran.

Coop Storlien artikkelnivå

I tillegg er det snakk om små kull. Barnetallsutviklingen i Elvran tilsier ikke noe annet enn en nedgang i årene framover. Men vi har håp om at utlegging av nye tomter skal bedre barnetallet i Elvran i årene framover.

Vi valgte også å beholde den kommunale barnehagetomta for å ha en mulighet dersom stor tilflytning skaper behov for økt barnehagekapasitet.

– Har det vært mange henvendelser i sakens anledning?

– Ja! Jeg har aldri i mitt politiske virke opplevd så stort engasjement fra innbyggerne som i denne saken. Det har vært anonyme brev, e-poster, telefoner, sms. Det er tydelig at saken engasjerer. De fleste henviser til at det er en liten barnehage som gir et trygt og godt miljø.

Men min erfaring også gjennom egne barn er at både større og mindre barnehager har evne til å danne små grupper og ta vare på det enkelte barn på en god måte.

I tillegg er det uttrykt bekymring knyttet til allergi på en gårdsbarnehage. Kommunestyrevedtaket er ment å sørge for at alle barn i Elvran sine behov skal bli dekt på en god måte. Det gjelder også barn som har allergi og barn som trenger fysisk tilrettelegging.

Kommunestyret har lagt opp til å ta seg god tid med nedlegging. Barnehagen skal først stenges 1. august neste år. Det er for å gi både barn, foreldre og ansatte en god tid til en skikkelig prosess slik at alle får et godt tilbud også etter at Elvran barnehage legges ned.

Nå er det naturlig å styrke kapasiteten i Lånke. Sammen med Skjelstadmark er Lånke det største pressområdet for barnehager. Kan vi flytte ca. 20 plasser fra et område med overkapasitet til et område med press, må det være en fornuftig ressursbruk.

Det vil bety at enda flere får et barnehagetilbud i sitt nærområde fremfor å måtte kjøre unødvendig lange avstander til barnehagen. Dette bør løses gjennom utvidelse av dagens barnehager i Lånke mens det for Skjelstadmarka betyr at vi står nærmere utbygging av en ny Skjelstadmark barnehage med bedre kapasitet. 

Les forrige sak:
|
Kommunal barnehage i Elvran nedlagt

Det var de borgerlige partiene som stemte for nedleggelse i tråd […]

Close