8 °C Stjørdal, NO
22/08/2019

Vann og kloakk blir 1.500 kroner dyrere neste år

Stjørdalingene får en betydelig avgiftsøkning

(Illustrasjonsfoto) (Illustrasjonsfoto)

Det totale gebyret for vann, avløp og feiing, basert på et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter vann, kommer til å øke fra 7.943 kroner i 2018 til 9.436 kroner i 2019.

– Fra 2018 til 2019 foreslås en samlet gebyrøkning på rundt 21 prosent for å dekke kommunens kostnader på områdene, kommer det fram i budsjettforslaget fra rådmannen i Stjørdal.

Gebyrene på vann og avløp baserer seg på selvkostprinsippet. Det betyr at alle kostnader til disse områdene skal dekkes helt og fullt av kommunens innbyggere. Det nye avsløpsrensenanlegget på Sutterøy ble som kjent åpnet i fjor. I tillegg er det satt av 72 millioner kroner til utskifting av Hjelseth vannbehandlingsanlegg. Disse to momentene får naturlig stor innflytelse på hva Kari og Ola Stjørdaling må betale for vann og avløp i årene framover.

Gebyret for avløp øker med 25 prosent fra 2018 til 2019. Fastavgiften for avløp økes med 19 prosent, mens forbruksgebyret økes med 26 prosent. Basert på et årlig målt forbruk på 200 kubikkmeter vann stiger avløpsgebyret fra 4.885 kroner i år til 6.096 kroner neste år. I perioden 2019-2022 er det beregnet en gjennomsnittlig årlig gebyrøkning på åtte prosent.

Tilsvarende tall for vannavgiften er at det økes med 12 prosent fra 2018 til 2019. Med utgangspunkt i et årlig vannforbruk på 150 kubikkmeter vann vil vanngebyret øke fra 2.365 kroner i 2018 til 2.639 kroner i 2019.

Les forrige sak:
Økonomisjef Roar Størset har lagt fram forslag til budsjett for neste år og forslag til økonomiplan for de kommende fire årene.
Hegra-skolen og helsehuset skal være ferdig i 2020

Investerer for 1,2 milliarder de neste fire årene

Close