7 °C Stjørdal, NO
22/03/2019

Vant anbud til 113 millioner

Grunnarbeid er lavest på jobben med å få bygge en del av Ringveg Nord og E14 i Stjørdal. Til sammen tre entreprenører valgte å levere tilbud. Grunnarbei gjør jobben for nesten 113 millioner kroner, melder Byggeindustrien.no


Jobben innebærer vegbygging inkl. gang- og sykkelveger, rundkjøringer, ny jernbanebru over E14 (inkl. sporomlegginger og midlertidig bru), gang- og sykkelbru over E14, ny jernbanebru over Ringveg nord og driftsvegkulvert Avinor over eksisterende E6 sør for taksebane.

I tillegg blir det en del omlegging av kabler, vann- og avløp. Anleggsstart blir i vår. Nedlegging av jernbanen over på midlertidig bru over E14, og å unngå for store forstyrrelser av trafikken, blir en utfordring. E14 ned i Halsøenkrysset har til tider stor trafikk. 

Grunnarbeids tilbud: 112 876 174,38 kr.

Coop Storlien artikkelnivå

Reinertsens tilbud: 127 930 620 kr.

NCC Constructions tilbud: 131 361 502 kr.

Les forrige sak:
Søkerrekord ved Aglo

Aldri har Aglo vgs. hatt så mange søkere som i år. […]

Close