14 °C Stjørdal, NO
22/06/2021

Header-Bingo-med dato
SparHegra uke 25

Vår mening: Det handler om verdighet

Stjørdals-Nytt sin lederartikkel 28. oktober 2020

Pasienter ved Betania må flyttes til et annet behandlingssted. Pasienter ved Betania må flyttes til et annet behandlingssted.

Ledelsen i Lucas Hospice ved Betania Malvik og elevene ved Hegra ungdomsskole er sinte på politikerne.

Begge steder er blitt offer for prioriteringer som går ut over grupper mennesker som vi i verdens rikeste land burde ta oss råd til å betale.

Betania fikk beskjed i sommer om at de kun får to tredjedeler av de midlene de hadde behov for inneværende år, og som de mener de var blitt lovet gjennom det femårige prosjekt de var en del av. I stedet for å øremerke midler hadde regjeringen latt flere fått søke på pengene, sier ledelsen.

LES OGSÅ: Betania må stenge deler av tilbudet – føler seg sviktet av politikerne

Tredjeparten blir alltid den lidende når penger skal spares. På Betania blir dette ekstra hjerteskjærende. Pasientene er en gruppe mennesker som fortjener all den verdighet som er mulig å oppdrive. De befinner seg i livets siste fase, har smerter og et stort behov for omsorg og medmenneskelighet.

I stedet må de sårbare pasientene mens de venter på det siste åndedraget flyttes til et annet behandlingssted, og samtlige 23 ansatte må permitteres ved behandlingsstedet.

LES OGSÅ: Pårørende fortviler etter Betania-nedstengingen

– Et svik av politikerne, sier Tor Inge Skjøtskift, administrerende direktør for Lucas-stiftelsen.

Ved Hegra ungdomsskole er elevene opprørte. De bør få ros for engasjementet. Det er nesten rørende å se at ungdommer engasjerer seg så mye for skolen sin, men samtidig er deres protest mot at ungdomsskolen blir nedprioritert i kommunedirektørens budsjettforslag et varsku til de voksne og til de folkevalgte.

LES OGSÅ: Elevrådet aksjonerer: – Vi forventer at politikerne tar dette på alvor

En kjapp visningsrunde inne i skolebygningene forteller om et skrikende behov for en kjærlig hånd, eller mer bestemt noen titalls millioner kroner till renovering. Hull i vegger, ødelagt gulv, et vindusfritt klasserom med during fra svømmehallens renseanlegg vegg-i-vegg lett iblandet klorlukt fra samme basseng, er langt fra optimale forhold for undervisning. I tillegg er en lekkasjeskade fra i sommer heller ikke blitt tilstrekkelig utbedret. Dette er bare noen eksempler fra et opplæringsmiljø som de 135 elevene på den 43 år gamle skolen befinner seg i.

Administrasjon og politikere i Stjørdal kommune har ingen enkel jobb. Gjeldsbelastningen er høy, driftsutgiftene store og investeringsmidlene er som alltid mindre enn de burde vært. Likevel må det være mulig å ta en pust i bakken og stille seg spørsmålet om de synes det er verdig at ungdommene i Hegra skal oppholde seg i et fysisk læringsmiljø under slik forhold?

Kommunedirektøren sier at Hegra ungdomsskole skal få penger til renovering, men ikke nå. Halsen barneskole har prioritet de neste årene, men har politikerne tid til å vente med Hegra ungdomsskole?

Det spørsmålet skal de folkevalgte i kommunen ta stilling til å høst, og det blir en prosess som vil bli fulgt med interesse. Ikke minst fra de engasjerte ungdomskoleelevene i Hegra.

Ole Brumm uttalte en gang da han ble stilt overfor et valg: – Ja takk, begge deler.

Kanskje en idé for lokalpolitikerne i Stjørdal å lytte til Ole Brumm?

Les forrige sak:
Turid Skumsvoll er prosjektleder og målet med ekspertgruppen er å utvikle bedre tjenester for innbyggerne i kommunen. Hun ønsker å komme i kontakt med personer som vil bidra med prosjektet.
Spør vanlige folk om råd

I løpet av desember skal Stjørdal kommune opprette en ekspertgruppe bestående av vanlige innbyggere

Close