-4 °C Stjørdal, NO
27/01/2021

Vår mening: Nå må alt trykk rettes mot E14

«Dessverre har vi de siste dagene virkelig fått kjenne på konsekvensene av kombinasjonen mellom økende trafikk og ingen utbedringer»

Det har vært masse hendelser i løpet av vinteren på E14. (Arkivfoto)

Flere og flere kjører E14 mellom Stjørdal og Storlien. Og økningen vil akselerere ytterligere når det nye gedigne kjøpesenteret åpner i den svenske grensebygda om kort tid.

Dessverre har vi de siste dagene virkelig fått kjenne på konsekvensene av kombinasjonen mellom økende trafikk og ingen utbedringer. Vi skal ikke slå fast at det er en sammenheng mellom dårlig veistandard og noen av siste helgs mange ulykker på strekningen. Det vi derimot kan slå fast er at alle trafikksikkerhetmessige kluter må settes til for å gjøre all ferdsel på og langs E14 så trygg som mulig.

E14 er en lang og variert utfordring. Spennet strekker seg fra manglende gang- og sykkelvei inn til Trøndelags nest største by fra øst, til tidvis meget utfordrende kjøreforhold 600 meter over havet. I løpet av sju mil skvises veien mellom elva og bergveggen. Så smalt enkelte steder at speil møter speil dersom to vogntog møtes. Og ikke å glemme; en betydelig rasfare.

Cirka 4000 kjøretøy kjører mellom Stjørdal og Hegra hvert døgn. Nærmest sentrum finnes det ingen trygg gang- og sykkelvei for myke trafikanter. Det gjør det praktisk talt umulig, iallfall skummelt, å ferdes til fots eller på sykkel, på kilometrene fra Bergskleiva til Evja.

Når det samtidig blir antydning til «vanlig» norsk vinter øker utfordringene betydelig på hele strekningen. Snø, slaps og sporete vei er ikke noe nytt på E14. Det nye er at mange, og stadig flere, førere ikke er vant til dette underlaget. I sentrale strøk saltes veiene slik at det er bar veibane året rundt. Det er mange bilførere som ikke er forberedt på annet føre enn «ferdigsaltet» vei, og med lite trening blir vi dårligere til å takle den type forhold. Og vi er selvsagt også klar over utfordringene med dårlig skodde vogntog som kjører på norske vinterveier.

Vi skal alltid ferdes langs veiene aktsomt og i en hastighet som gjør det trygt for oss selv og andre veifarende. Politiet skal ha masse skryt for sin hyppige oppmerksomhet for strekningen mellom Stjørdal og Meråker. Å skrive bøter og beslaglegge førerkort er en ende å starte i så lenge utbedringen til en mer trafikksikker vei lar vente på seg.

Nasjonal transportplan (NTP) er «Bibelen» å forholde seg til når det handler om transport- og samferdselsprosjekt i Norge. Arbeidet med neste utgave av NTP er i gang, og høringsinnspill skal sendes i løpet av året. Vår sterke oppfordring er at alle som har en stemme inn i systemet gjør det de kan for at det skjer noe langs E14. Slik situasjonen er ligger det inne en bevilgning på 190 millioner kroner til oppstart av prosjektet i gjeldende NTP. Ordfører Ivar Vigdenes har sammen med tidligere Meråker-kollega, Kari Anita Furunes, tatt til orde for at Nye Veier overtar E14-prosjektet. Hvem som gjør hva er ikke det viktigste, men det er ekstremt viktig at noe gjøres, – og det så fort som praktisk mulig. Og da ikke bare stykkevis og delt, men for hele E14. Dersom det ikke tas tak vil vi dessverre få flere dager som sist søndag da det var fire ulykker på strekningen mellom Stjørdal og Storlien.

Les forrige sak:
Bilberging stengte E6

Lange køer ved avkjøringen til flyplassen

Close