2 °C Stjørdal, NO
09/04/2020

S-N mener: Nå må det bli mer enn prat

Vår mening 22. mai 2019

Statsråd Jon Georg Dale besøkte E14 tirsdag. Han utfordret de lokale til å prioritere veien. Nå må det bli mer enn prat, mener Stjørdals-Nytts redaktør. Statsråd Jon Georg Dale besøkte E14 tirsdag. Han utfordret de lokale til å prioritere veien. Nå må det bli mer enn prat, mener Stjørdals-Nytts redaktør.

E14 er 61 år gammel. I løpet av de 61 årene er den største forandringen på de nesten fem milene mellom Stjørdal og Meråker at trafikken har økt betydelig. Selv om det er «klattet» litt her og der har veistandarden langt fra hengt med utviklingen i antall kjøretøy på strekningen.

17. mai var E14 åsted for en tragisk trafikkulykke med verst tenkelige utfall. Ulykker og veikvalitet har ikke nødvendigvis noen sammenheng, men det som er uomtvistelig er at kombinasjonen økt trafikk og svært få kvalitetsforbedringer på veien er faktorer som kan spille inn.

SN vippskampanje 1 mobil artikkel

Tirsdag var landets «veisjef», samferdselsminister Jon Georg Dale, på befaring på E14. Signalene fra statsråden var tydelig; E14 må prioriteres, men da må fylkespolitikere og Statens vegvesen ville det sterkt nok. Forståelig nok understreket Dale at han ikke kan prioritere mellom alle veitiltak fra sitt kontor i Oslo.

Forhåpentligvis er viljen stor nok i Trøndelag til å gjøre noe med E14. De som bor langs veien og har sett utviklingen over tid er svært så tydelig; trafikken og trafikkbildet har blitt et helt annet. Betydelig flere biler, mer tungtrafikk og ikke minst et stort antall daglige busser trafikkerer veien, og dette vil bare øke.

Samfunnet er alltid i endring, og vi er mer mobile enn noen gang. For trafikken på E14 spiller grensehandelen inn. Etableringen av et nytt stort kjøpesenter på Storlien vil garantert føre til mer av den. I tillegg er både Meråker og Storlien attraktive fritidsområder. Ikke bare bygges det mange nye hytter på de to stedene; fritidsboligene brukes nok mer enn for noen tiår siden. Både Åre og Meråker er store arrangementssteder, og de to nabokommunene satser stort på nettopp arrangement og turisme. Da må veien til og fra være trygg og god. Så må vi for all del huske at flyplassen i Stjørdal er viktig også for «østtrønderne» i Jämtland; både for fastboende og turistnæringen.

Vi i media merker godt at det er valgår. Vi skal ikke påstå at ministre og andre toppolitikere står i kø for å komme til vår region, men det er ikke langt fra sannheten. Da er det viktig å utnytte de mulighetene som byr seg til å påvirke og presse på. Samferdselsminister Jon Georg Dale la igjen et tydelig budskap til lokale myndigheter om deres rolle; den ballen må gripes med begge hender. Lokalpolitikere og andre med påvirkningskraft i Stjørdal og Meråker kan ikke vedta E14-oppgradering, men de må bruke alle kanalene de har og presse på slik at ord blir til handling.

Les forrige sak:
NOK TURER: Både Anne Marken og Alf Olsen har varslet at de er inne i sin siste sesong med «Ut i Meråker». Nå ønsker de gjerne at yngre krefter melder seg som for å bidra videre i prosjektet.
Får med seg hundrevis ut på tur

1. juni starter en ny sesong av "Ut i Meråker"

Close