2 °C Stjørdal, NO
24/10/2020

Vår mening: Ny veg ved Stjørdal Museum

Stjørdals-Nytt sin «lillelederartikkel» onsdag 1. juli 2020

Stjørdal Museum har en fylkesvei som går tvers igjennom og preger museumsanlegget. Det har i flere tiår vært luftet idéer om å flytte og legge vegen nord for Stjørdal Museum. Men det har vært vanskelig å få gehør for en slik løsning i fylkespolitikken preget av stor kamp om pengene til veg. Stjørdal har aldri satt så mye inn på å få realisert en slik ny vegløsning.

Det hersker mange spennende tanker om nye vegløsninger i Stjørdal både sør og nord for Stjørdalselva. De store prosjektene får gå sin gang. Men ved Stjørdal Museum er det spørsmål om en enkel liten omlegging. Det er ingen tvil om at det også for besøkende til Værnes kirke ville være en fordel å få fjernet gjennomgangstrafikken. Det ville bidra til en tryggere trafikkavvikling.

Derfor kan det være på sin plass at Stjørdal kommune på nytt bidrar til å få større oppmerksomhet omkring en ny veg forbi Stjørdal Museum. På den måten kan muséet få utvikle en spennende tunløsning. Beliggenheten er delikat i forhold til bygging. Det er derfor ikke grunn til å vente at en ny veg stimulerer til nye bygg.

Men Stjørdal Museum fortjener å bli kvitt vegen.

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Bolighus ubeboelig etter ulmebrann

Ingen personer kom til skade

Close