17 °C Stjørdal, NO
22/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 38

Vår mening: Vi har ikke bruk for ledere som ikke tar ansvar

Stjørdals-Nytt sin lederartikkel 3. mars 2021

Hesten Pippi er Olines beste venn. Hesten Pippi er Olines beste venn.

Mobbing av barn er et uvesen alle vil til livs, enten det skjer på fritiden eller på skolen. For å lykkes er vi avhengige av å ha ledere som tør å adressere kritikk, ta ansvar og ikke minst stå øverst på barrikadene for å kjempe for alle som blir mobbet.

Les også: Oline (11) gråter hver gang hun skal på skolen

I denne ukens avis har vi et lengre intervju med to foreldre som kjemper en innbitt kamp for at datteren ”Oline” på 11 år skal få en fin skolehverdag. De føler at kommunikasjonen med skoleledelsen har vært fånyttes; de opplever ikke å bli tatt på alvor og til slutt klagde de saken inn til Fylkesmannen, etaten som nå heter Statsforvalteren.

Fylkesmannen sendte et vedtaksbrev i oktober med fire klare pålegg til skolen. I februar sendte de et nytt brev hvor de sier at tre av fire krav ikke er blitt oppfylt. På det fjerde punktet fikk de ikke nok dokumentasjon til å kunne vurdere om det har blitt gjennomført, men at de forutsatte det. På et av punktene skriver Fylkesmannen at skolen opptrer lovstridig, og de beskriver Oline ”som et særskilt sårbart barn”.

Fylkesmannen har i praksis slaktet skolens håndtering i denne mobbesaken. Det i seg selv er ille nok, men tenk på jenta og foreldrene som i månedsvis drømmer om og håper på en bedre skolehverdag?

Det ikke å gjennomføre de lovpålagte påleggene, som skal være konkrete tiltak for å bedre skolehverdagen til Oline, er ikke å ta ansvar. Det er også ikke å ta foreldre og elev på alvor.

Akkurat det bør bekymre rektorens overordnede, enten de befinner seg i en administrativ stilling på rådhuset eller utgjør kommunens høyeste organer som folkevalgte. Det er nok å nevne alle rettssaker som har kommet i kjølvannet av mobbesaker i skolen de seneste årene.

Les også: Kommuneledelsen går inn i Oline-saken

Et mye viktigere aspekt er eventuelle senskader en langvarig mobbesak kan få for elev(ene). Det er nemlig ikke nødvendigvis slik at tiden leger alle sår, som det heter i ordtaket.

Nå ser snart familien ingen annen utvei enn å flytte datteren til en annen skole. Det er ingen heldig løsning for et barn å gå på skole langt unna sitt eget hjemmemiljø. Samtidig er det et typisk mønster at det er den som blir mobbet som må flytte, mens mobberne får fortsette.

Vårt råd er klart: Hvis ikke skoleledelsen omgående makter å utøve ansvar i denne saken, bør det få konsekvenser. Samfunnet har ikke bruk for ledere som lar en mobbesak gå over lang tid uten å være handlekraftig og sørge for å løse problemet, og ikke minst fortjener Oline en leder som tar henne og hennes utfordringer på alvor slik at hun kan få oppleve akkurat det som står på skolens hjemmeside at ”Skolen skal være en god plass å være og en god plass å lære”.

Les forrige sak:
Mor og far Janne Krogstadholm og Håvard Hammer er fortvilet over opplevelsene datteren Oline har vært gjennom.
Oline (11) gråter hver gang hun skal på skolen

- Det har hendt vi har løftet henne gråtende inn i bilen for å få henne med

Close