11 °C Stjørdal, NO
11/07/2020

Vasspest på Frosta

 

 

Ifølge T-A kan planten ved gode næringsforhold og kraftig vekst danne tette skuddmatter i overflaten som igjen kan bli kraftig begrodd av alger.Vasspesten kan også ødelegge for andre plantearter.Inntil nå hadde ikke planten blitt påvist i andre vann nord for Dovre. Det er flytting av båt mellom vann som kan være ”smittekilden”. Det er over 80 år siden vasspest først ble oppdaget på Østlandet. Siden har den spredt seg til om lag 60 vann, og til flere elver.Den sprer seg raskt. Eksperter frykter problemet kan vare i 20-30 år. Artsdatabanken har vurdert vasspest som en art med høy risiko for det biologiske mangfoldet. De viser til at vasspest påvirker andre vannplanter gjennom konkurranse om lys og næring og fører til endret vannkvalitet

Les forrige sak:
Andelssjef Pål Wostryck og daglig leder i Stjørdals-Blink fotball Odd Egil Wangberg, fisker etter flere andelshavere i ny bane på gamle travbanen. Nå ruller andelssalget for ny bane og da gjelder det å støtte opp alle som utfordres eller bidrar på eget initiativ. Gå inn på post@blinkfotball.no konto: 44 35 06 86 0 69. Merk med navn, adresse og antall andeler.
Sparker i gang andelsrulling

Andelsrullinga har begynt å rulle godt men trenger flere dytt fremover. […]

Close