16 °C Stjørdal, NO
09/08/2020

Vennatrø kjøper Primahus

Har mulighet til å utvikle 500 boliger og 15.000 kvadratmeter næringsareal

Alf Joachim Vennatrø er administrerende direktør i Vennatrø Gruppen som nå har kjøpt Primahus. Alf Joachim Vennatrø er administrerende direktør i Vennatrø Gruppen som nå har kjøpt Primahus.

Gjennom sitt heleide morselskap har Vennatrø Gruppen signert en avtale om kjøp av Primahus og Prinor prosjektledelse. Kjøpet er et ledd i økt satsning på by- og boligutvikling i Stjørdal sentrum.

– Eiendomsporteføljen som erverves består av Kjøpmannsgata 17, 19, og 21 samt Torgvegen 4 som danner et kvartal med store utviklingsmuligheter tett inntil bytorget og Torgkvartalet kjøpesenter, heter det i en pressemelding sendt ut onsdag ettermiddag.

I tillegg kommer eiendommene Stokkanvegen 10, Ole Vigs gate 26, Yrkesvegen 13, 15 og 17 omtalt som «Skomakerkvartalet» med beliggenhet vis a vis Kimen kulturhus og hotelltomten.

– Primahus har vært en betydelig boligutvikler over tid i Stjørdal, Melhus og Trondheim. Gjennom samtaler ble det klart at partene hadde felles interesser som resulterte i en avtale og en ny vekstplattform for Vennatrø Gruppen. Som ekte bypatrioter er det gledelig at styreleder og hovedaksjonær Tore Haugen i Primahus gir oss tillit til å bli en betydelig aktør, sier administrerende direktør Alf Joachim Vennatrø.
I pressemeldingen omtales sentrumsplanen som nylig er vedtatt av Stjørdal kommune.

– Denne gir grunnlag for godt samspill og forutsigbarhet, sier Vennatrø.

– Vi vil ta initiativ til dialogmøter på tvers av gårdeiere/eiendomsbesittere, administrasjonen og politikkere når planlagt utviklingstakt er kartlagt. Vår holdning er at god byutvikling krever samarbeid. Vi har valgt å øke vår satsning i Stjørdal innen kjernevirksomheten eiendom. Til nå har vi utelukkende utviklet, forvaltet og driftet rene næringseiendommer med unntak av noen få kombinasjonsbygg med et mindre antall selveierleiligheter. Utvikling av boligprosjekter med minimumskrav til næringsareal er derfor noe nytt for oss og det er naturlig å bruke tid på strategiske valg, implementering og tilpasning internt i organisasjonen for å sikre en bærekraftig skalering av konsernet, uttaler Alf Joachim Vennatrø.

Dette oppkjøpet gjør at Vennatrø Gruppen sitter med eiendommer i Stjørdal setnrum som gir mulighet til å utvikle 500 nye boliger og 15.000 kvadrameter nytt næringsareal.

Les forrige sak:
46 bilførere stanset av politiet

Promillefritt på E14

Close