12 °C Stjørdal, NO
03/08/2020

Vennskap med Guatemala

||||||||| Varaordfører Ole H. Sandvik (H) t.v. og opposisjonsleder Joar Håve (A) samlet mange inntrykk under sitt besøk i partnerkommunen i MIC-samarbeidet Panajachel. Foto: Torill Ellingsen|Søppeldunker med kommunevåpen fra Stjørdal kommune er et fast innslag i Panajachel. Foto: Torill Ellingsen||||||||

Møtet på kulturrommet var min første kontakt med representanter fra Guatemala. Dette var før søknaden om MIC-prosjektet. Hadde jeg ikke sittet på kontoret den dagen, ville denne første kontakten ikke ha skjedd på denne måten.

Jeg var så heldig å bli med på det første besøket fra Stjørdal kommune til Panajachel. Kommunen hadde vært representert tidligere, men ikke fra den politiske ledelsen. Da fikk jeg førstehånds kunnskap om hva kommunen der strevde med. Det satte Stjørdal så absolutt i perspektiv.

Miljø og kvinner

Helt fra starten ble de fokusert to hovedområder: 1) Avfallshåndtering og miljø. 2) Kvinners deltakelse i politikk og samfunnsliv. Vi besøkte «Det grønne huset» i Panajachel med noen iøynefallende opplevelser. Flasker ble samlet inn og knust til små biter med handmakt og hjelp av slagredskap. Så ble glassbitene samlet sammen og ekspedert videre til hovedstaden Guatemala City for gjenvinning.

Vi la også merke til søppelbilene som kjørte rundt. Der ble alle typer søppel samlet. I tillegg sto det arbeidsfolk blant alt søppelet og trampet på harde livet for å vinne mer plass. Verken flaskeknuserne eller arbeidsfolket i søppelbilen hadde noen form for verneutstyr.

Panajachel ligger ved den vakre innsjøen Atitlan som var skjemmet av avfall og en uendelig mengde med plastposer. En dag mens vi var på seminaret,  måtte en av møtedeltakerne fra kommunen ta seg fri for å dykke etter plastposer.

– Hvordan reagerer en representant fra Stjørdal på slike forhold?

– Panajachel er en kommune med små midler. Men her så vi hvordan enkle tiltak kunne skape nye forhold. Du vet at jeg er opptatt av informasjon til innbyggerne. Her må jeg understreke at Panajachel har kommet langt. De bruker en lokal TV-stasjon og lokal radio. Med MIC-midler ble det laget informasjonsbrosjyrer som ble spredd til befolkningen.

«No plastic»

Budskapet var blant annet «no plastic in Panajachel». Det var Panajachel kommunes egen idé og prosjektbeskrivelse og de hadde da en vedtatt avfallsplan. Stjørdal kommune og Innherred Renovasjon er partnere i samarbeidet, men planlegging, gjennomføring og evaluering gjøres av Panajachel kommune selv. De har eierskapet til prosjektene. Men det er rørende at avfallsdunkene er utstyrt med kommunevåpen fra Panajachel og Stjørdal kommune.

På linje med Stjørdal og Værnesregionen har også Panajachel et eget interkommunalt samarbeid. Inspirasjonen fra Stjørdal er formidlet videre til andre. Det gjelder både miljøtiltak og kvinners deltakelse i samfunnslivet.

– Hva ble gjort for å få bukt med all plastikken?

– Det gjaldt å gjøre plastposene overflødige. Sammen med Innherred Renovasjon og Stjørdal kommune ble flere lokale kvinner engasjert i å produsere tøyposer som ble delt ut til alle familier i Panajachel kommune. Det er om lag 17.000 innbyggere i kommunen og 10.000 av dem bor i det urbane sentrum.

Bruk av tøyposer

Det var imponerende å se hvor raskt Panajachel kommune forvandlet fagre ord til konkret handling. Det burde tjene som eksempel også for Stjørdal. Vi har også svært mye å hente på å redusere forbruket av plast. Kanskje våre folkevalgte også skal få utdelt hver sin tøypose. Slik kan de tjene som gode eksempel med i størst mulig grad bruke tøyposer istedenfor plast, sier Myrbekk.

– Kvinnene sto sentralt i «plastrevolusjonen». For det er kvinnene – også i Panajachel – som har hovedansvaret for innkjøp. Bevisstgjøring av kvinner var helt avgjørende for å lykkes med omleggingen og redusere plastforbruket til beste for lokalsamfunnet.

Det har blitt en bevisstgjøring av kvinners deltakelse i samfunnsliv og politikk. MIC-midler til informasjonsmøter har stått sentralt i dette arbeidet. Det er etablert et hus kalt «Huset for alle». Her sto kvinners behov sentralt, men siden har dette huset også blitt arena for andre grupper som eldre og funksjonshemmede.

Barnehagenes betydning

Det er viktig med utveksling. Besøkende fra Panajachel til Stjørdal fikk bl. a. besøke flere barnehager. Nå har Panajachel kommune etter inspirasjon fra Stjørdal åpnet to kommunale barnehager som gir mødrene en ny hverdag. Nå kan de arbeide og bidra til familiens inntekter mens barna tilbringer dagen i barnehagen.

Panajachel er et viktig turistmål. Byen er flere ganger rammet av jordskred og oversvømmelser. Vi husker finanskrisen fra 2008 som også bidro til en sterk reduksjon av turiststrømmen. Nå lyder de siste rapporter på en tydelig bedring. Arbeidet med å rense Atitlansjøen har vært et viktig bidrag.

Gjenoppbyggingen av byen etter naturkatastrofene har bidratt positivt. Nå er det også flere penger blant turistene. Det kommer Panajachel til gode. Turistene setter også pris på at mindre plastikk i byen og langs sjøkanten.

MIC-prosjektet

Det var en stor glede å vende tilbake til Panajachel to år etter første besøk og se alle de konkrete fremskrittene. Ved hjelp av MIC-prosjektet kunne de legge omfattende planer for de kommende år.

Hvis vi fortsetter samarbeidet i tre år til, vil Panajachel ha kommet så langt at de klarer å videreføre arbeidet på egen hånd. En stans nå kan ta bort mye av det vi har oppnådd. Våre definerte mål er viktige for utviklingen av lokalsamfunnet i Panajachel. Jeg ser ikke bort fra at målene kan bli definert på nytt om de forsvinner nå. Men resultatet ville være at Panajachel settes mange skritt tilbake.

Det videre samarbeidet skal forbedre søppelhåndteringen i Panajachel og øke kvinners politiske deltakelse. Det handler om økt kommunal bevissthet og styrket planlegging i forhold til viktigheten av miljøarbeid for byen Panajachel og sjøen Atitlan. Nå er det utarbeidet avfallsplan for fem nabokommuner. En sorteringsstasjon for glass, plastflasker, metallbokser og papir skal videreutvikles. Et anlegg for mottak og sortering av søppel er 80 % ferdigstilt.

Et viktig bidrag av Stjørdals innsats er kvinnenes politiske deltakelse med økt kunnskap om og deltakelse i politikk, miljø, ledelse og samfunnsliv hos kvinner. Grunnopplæring er i gang. To av ti medlemmer i kommunestyret er kvinner. Leder av kvinnekontoret samarbeider tett med sin ledergruppe på ni kvinner.

Fra ord til handling

Jeg ble meget imponert over den sterke evnen til å skape resultater på kort tid med små midler. Det er gledelig å vite at Stjørdal kommune har bidratt så aktivt til en bedre hverdag i Panajachel. MIC-prosjektet er stimulert fra Kommunenes Sentralforbund (KS) og pengene kommer fra NORAD.

Søknadssummene startet med 280.000 kr som direkte støtte fra KS/NORAD til Panajachel. Stjørdal kommune bidrar med kostnadene til administrasjon. Det er en forpliktelse som ligger i samarbeidet.

Vi kan lære og bli inspirert av Panajachels evne til gjennomføring og informasjon. Her tjener vår partnerkommune i MIC-samarbeidet i Guatemala som er godt eksempel. Jeg vil også peke på det gode samarbeidet som barnehager/skoler i Stjørdal har med tilsvarende institusjoner i Panajachel. Verdien av denne kontakten kan ikke regnes i kroner.

Bevare gløden

Dersom Stjørdal kommunestyre skulle vedta formannskapets innstilling om å avslutte samarbeidet med Panajachel, er jeg redd for at noe av den sterke gløden vi har sett vil falle bort, sier tidligere varaordfører Ole Myrbekk som har fått et varmt hjerte for folket i Guatemala og deres utfordringer.

Stjørdal kommune ble for noen år siden utnevnt til «Internasjonal kommune». En slik hedersbevisning forplikter. Skal Stjørdal kommune fortsatt ha noen kontakt utover kommunegrensene bortsett fra Værnesregionen og Naboer AB, er kontakten vi har fått utviklet gjennom MIC-samarbeidet særdeles verdifull.

Kjenner forholdene

Besøkende fra Panajachel har stilt opp både i formannskap og kommunestyre med orienteringer om samarbeidet som burde vært godt kjent for kommunens politikere. Flere av kommunens ledende politikere i dag har vært i Panajachel og sett på forholdene.

De har fysisk observert hva som er gjort og hva som bør gjøres i kommende år. Den gode kontakten sørger for at saken er meget godt belyst. Det foreligger meget solid dokumentasjon på at bevilgede MIC-midler er brukt etter formålet.

– Jeg håper at samarbeidet mellom Stjørdal og Panajachel kan fortsette til gjensidig berikelse med den nette sum av kun kr. 150.000 som bidrag fra Stjørdal kommune, sier Ole Myrbekk. 

 

Les forrige sak:
|
Blues in Hell finaleklar

- Ikke nok med at vi er i finalen i en, […]

Close