3 °C Stjørdal, NO
19/02/2019

Verdige prisvinnere i Kimen

||| Komiteleder i kultur, næring og miljø, Tommy Reinås, prisvinner fra Blues In Hell, Jon Uthus, miljøprisvinner Arne Moksnes og ordfører Ivar Vigdenes i Vektersalen i Kimen.|Leo Ajkic på bildet bak fikk tildelt Ole Vig-prisen, for anledningen med rappere fra Carbon som artister under tildelingen.||

Årets kulturprisvinnere Blues In Hell har Jon Uthus og Kjell Inge Brovoll med som sentrale personer bak den årlige festivalen som har med seg mange frivillige for å skape den optimale stemningen med internasjonale artister på scener Stjørdal og på Sandfærhus. Med toner fra Dr. Bekken sin tolkning av blues, fikk festivalen tildelt sin fortjente pris torsdag kveld i Vektersalen i Kimen kulturhus. Kultursjef og konferansier Jarle Førde ga ordet til komiteleder Tommy Reinås som sammen med ordfører Ivar Vigdenes overrakte prisen.

Mange sterke forslag 

Kulturprisen besto av et kunstverk utført av lokal kunstner, et pengebeløp, samt diplom. Diplomet bærer kommunevåpenet, og er påført ”Stjørdal kommunes kulturpris”, samt årstall. Dette er en æresbevisning som markerer den prisbeløntes særskilte og fremragende innsats for kulturlivet i Stjørdal kommune. I statuttene står det at kulturprisen kan tildeles en person, en organisasjon eller en gruppe personer, og Kulturprisen deles ut hvert år. Det politiske organ med ansvar for kulturprisen avgjør hvem som skal få denne på bakgrunn av innkomne forslag.

Jon Uthus sa på vegne av Blues In Hell at denne hederen betyr mye for både festival, og ikke minst organisasjonen i festivalen som nå runder 25 år med blues i Stjørdal. Blues In Hell har hatt opp mot 1000 frivillige i arbeid gjennom alle disse årene. Store synergiverdier er skapt i nærmiljøet av konserter og festivaler. Artist Dr. Bekken på piano skapte skikkelig bluesstemning under et trivelig arrangement med rundt 100 gjester.

Før Miljøprisen ble tildelt mottakeren, spilte Joachim Engan en versjon av «Vømmøldalens siste vår» av Hans Rotmo, som for øvrig deltok på markeringene ved bredden av Forra under arbeidet med vernekravene for vassdraget på 1980-tallet.  

Miljøprisen til mangeårig naturvenn

Professor i biologi med doktorgrad på fuglearten gjøk, Arne Moksnes fikk samme kveld tildelt miljøprisen for året 2017. Miljøprisen er en æresbevisning for særskilt og fremragende innsats for miljøet i Stjørdal. En del kjenner kanskje til prisvinner Moksnes som en av flere som arbeidet med vern av Forra-vassdraget, og vant frem med arbeidet som var mest intens på 1980-tallet med sine Forramasjer inn til Sillermoen ved Forras bredder.  Året 1986 vant de kampen med seier mot utbyggingsinteressene.

Prisvinneren er også blant Skandinavias ledende og fremste innen kunnskap om arten gjøk. Professor Moksnes har også god kjennskap til nærnaturen i regionen, og har blant annet studert jaktfalken i våre fjell. Særdeles glad var han for at vindkraftplanene i Meråker ble lagt bort i år. På Svalbard har Moksnes spesielt viet sin tid på arten snøspurv, som han i over 20 år har fulgt tett med elever og andre biologer på øygruppen i nord.

Moksnes gikk av med pensjon som professor emeritus fra NTNU i 2012, men har også etter dette hatt turer til Kina for å studere i gjøk samt flere andre europeiske land. Det er dessuten det klassiske naturvernet, og bevaring av biologisk mangfold som har tatt mye av hans tid i fritiden, også som nestleder i Norges Naturvernforbund en periode.

Om miljøprisen heter det i kommunens statutter; Prisen skal bidra til kommunens holdningsskapende arbeid og informasjonsvirksomhet. Normalt deles prisen ut hvert år, og miljøprisen består av et diplom, en pengesum og en gjenstand. Gjenstanden skal fortrinnsvis være framstilt lokalt i natur- og miljøvennlige materialer, og merkes med kommunevåpenet og tekst med ”Stjørdal kommunes miljøpris ”. Prisen kan tildeles enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter eller andre for virksomhet, tiltak eller ideer som fremmer, følger opp eller kompletterer Stjørdal kommunes miljøpolitikk slik den er nedfelt i den til en hver tid gjeldende kommuneplan og andre vedtak som gjelder ytre miljø. Pristildelingen bør reflektere god miljøeffekt, sterk holdningsskapende virkning og, eller langvarig engasjement. Over tid skal det tilstrebes at miljøvernets mangfold gjenspeiles blant vinnerne.

Ole Vig-pris til Leo Ajkic

Årets vinner av Ole Vig-prisen er Leo Ajkic, som med sitt program på TV, «Flukt» skapte større fokus på flyktningene sin livssituasjon, og som selv har vært flyktning fikk prisen etter at komiteen i fondet hadde vurdert flere forslag på kandidater. Prisvinneren tilbringer til i Florida USA, og kunne ikke være til stede.

En video ble vist der han takket for prisen. Fra Carbon ungdomsklubb på Kimen opptrådte tre ungdommer med en rap-fremføring som ble meget godt mottatt av publikum. Ajkic er den 36. mottaker av Ole Vig-prisen, og komiteleder Robert Mulelid sammen med ordfører Ivar Vigdenes tildelte Leo Ajkic prisen. Før tildelingen ble det fremført en allsang, «Blant alle lande» skrevet av Ole Vig fra samme bydel som miljøprisvinner Arne Moksnes.        

Les forrige sak:
||||||||||
Stor stas da Karpe Diem møtte fansen

En fullsatt sal 1 – 129 mennesker - i Kimen kino […]

Close