11 °C Stjørdal, NO
27/06/2019

Vern av Tautraryggen

 

Verneverdiene knyttes til områdets rike biologiske mangfold, spesielt korallforekomster og særegne, grunne korallrev på moreneryggen som går på tvers av Trondheimsfjorden. Dette er  verdens grunneste kjente rev av dypvannskoraller (øyekoraller), bare 39 m under havets overflate.

 

Oppstartsmelding for Tautraryggen ble sendt ut i 2009 sammen med 17 andre områder. De to andre områdene i Nord-Trøndelag: Skarnsundet og Børgin (Borgenfjorden) vil fortsatt ligge på vent. Det tas i denne omgang sikte på å opprette marint verneområde etter naturmangfoldloven § 39 i tre områder, Tautraryggen i Nord-Trøndelag, Framvaren i Vest-Agder og Saltstraumen i Nordland. På oppdrag fra Miljøverndepartementet legger nå Fylkesmannen i Nord-Trøndelag forslag til forskrift ut på høring.

 

Coop Storlien artikkelnivå

Fylkesmannen vil under høringen avholde møter om det meldes inn ønsker. I etterkant av høringen vil fylkesmannen oversende oppsummering av høringsuttalelser og tilråding til Direktoratet for naturforvaltning. Direktoratet vil deretter oversende tilråding til Miljøverndepartementet. Endelig vedtak fattes ved kongelig resolusjon.

 

Korallrev finnes langs hele norskekysten. Disse revene er blant Norges aller mest artsrike naturtyper, og er viktige leveområder for mange fiskeslag. I Norge og i resten av Nordøst-Atlanteren er korallrevene blitt påført store skader som følge av fiske med bunntrål. I Norge anslås det at mellom 30 og 50 prosent av revene allerede er ødelagte. I motsetning til andre europeiske kystnasjoner har Norge gjennomført tiltak for å beskytte de gjenværende revene. Selv om mye gjenstår før revenes framtid kan sies å være sikret, er Norge i dag en foregangsnasjon for beskyttelse av korallrev. På global basis er korallrev en av de mest truede naturtypene.

 

Les forrige sak:
Ris til Longyearbyen

  Les saken her: http://svalbardposten.no/index.php?page=vis_nyhet&NyhetID=3071

Close