21 °C Stjørdal, NO
21/05/2019

Veteranmarkering på Værnes

Tjeneste utenlands for Norge:For Konge og fedreland

 

Ordfører Johan Arnt Elverum ønsket velkommen da en forsamling på 110 personer med internasjonal tjeneste for Norge fra 2. verdenskrig, Tysklandsbrigade, FN og NATO møtte til festlig sammenkomst i mannskapsmessa på Værnes invitert av Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner (NVIO), Forsvarsforeningen og Stjørdal kommune.

 

– Veteranene har lært meg at det er folk som vil noen ting, ofrer seg og går lenger enn å sitte i Norge. De går lenger når det gjelder offervilje, sa han.

Coop Storlien artikkelnivå

 

 

Stjørdal var første kommune som inviterte tidligere – og fortsatt utøvende – utøvere til en middag for å hedre deres innsats for Konge og Fedreland. Her er det to datoer som står helt sentralt – 8. mai og 17. mai.

 

Nordahl Griegs ord i diktet ”17. mai 1940” er brent inn i alle sinn:

 

”I dag står flaggstangen naken

blant Eidsvolls grønnende trær.

Men nettopp i denne timen

vet vi hva frihet her”.

 

Flaggstangen på Eidsvoll og ellers i Norge skal aldri mer stå naken. Svein Dyrvik, leder NVIO:

 

 

– Mine soldater og ambassadører. Veteraner har lært meg mye. Norge sender ut soldater og honorerer folk som har gjort tjeneste for Norge. Anerkjennelse og respekt er det som behøves. Det er ikke helt det samme med en stille medalje i posten. Bekreftelse og det å bli sett er helsebringende. Det å ikke bli sett fremmer uhelse.

 

Jeg er stolt over å delta her i dag og enda mer stolt over veteranene. Der ligger mye mot og mye forsakelse i å delta ute. Dere har gjort noe for Norge som vil delta ute. Vi har operert i 52 internasjonale operasjoner; stort for en liten nasjon. Deltakelsen gir liten politisk strid. Det er viktigst at Norge viser iveren til å bidra internasjonalt. Det er flott med denne anerkjennelsen fra Stjørdal kommune, NVIO og Forsvarsforeningen.

 

Psykolog Trond Haug: – Jeg ble glad da jeg hørte om dette arrangementet. Vi som har omgått veteraner av ymse slag, jeg har hørt på dere med stor spenning. Veteransaken er så viktig og vanskelig fordi den har en del sidekonsekvenser. 30.000 sjøfolk seilte med norsk skip gjennom Notrtraship og for vestmaktene slik at vi vant freden tilbake. Ingen ting kommer av seg selv, heller ikke freden. 10 % kom aldri tilbake. En stor del kom heim, men hadde ikke noe å komme hjem til.

 

Det er en hedersmann, statsminister Per Borten, som fikk orden på disse sakene. Da krigsseilerne dro ut, hadde norske krigsseilere høyere lønn. Denne forskjellen ble betalt inn på et fond. Av forskjellige årsaker fikk de aldri utbetalt pengene. Vi snakker om et svik. Vi fikk en høyesterettsdom på 60-tallet. Slik kan vi ikke holde på med vedtak om pensjon 25 år etter krigens slutt. Nå har det offisielle Norge igjen fått en appetitt på å ta vare på veteranene våre. Tenk tilbake på hvordan det har vært og hvordan det skal bli. Per Borten sa da boka ”Handelsflåten i krig ble lansert 09.12.97: ”Jeg gjorde bare min plikt”.

 

Den tidligere kommandanten på Hegra Festning med internasjonal tjeneste bak seg, Svenn Arne Risvold takket for maten: – Det er arrangementet som er det viktige. Dette er et måltid for å samle folk til festlig lag.

 

 

Dagens taler var prest Tormod Høien som henvendte seg direkte til forsamlingen:

 

– Som en del av fredsbevarende arbeid er du med og skaper verdensdemokratiet med respekt for kultur og religion. I sykkelhjulet har vi hver vår ekkert og kontakt både med dekket og navet. Vi strammer opp for å få mest mulig balanse med respekt for den enkelte ekkert sin rolle. Som enkeltindivider er vi der. Dere har erfart det som veteraner i tjeneste for Konge og fedreland. Dere har kjent dekket og nødvendigheten av å komme inn til kilden. Dette møtet er en kjempeinspirasjonskilde. I dag er dere her.

 

Da Ole (Myrbekk) spurte om jeg ville holde foredrag, sa jeg ja med en gang, fortalte Høien og tok en sveip over ungdomstida med ”det festligste året i hele mitt liv” på stammeskole i 1964”, fartsøvelser ned Kjøpmannsgata, opptak til flyskole i selskap med Rolf Evjemo, men avvist ”konfrontert med sitt handicap stammingen som imidlertid har lært meg menneskeverd!” Så kom sttudietiden og presterollen med tjeneste i døvekirken: – Det gjelder å ha utholdenhet og ikke gi opp, men øve og komme seg videre. Det har jeg vært med på. Jeg var fire år på Ørland hovedflystasjon og fikk realisert drømmen om å fly jetjager etter mange timer i simulator. Jon Reidar Holthe fløy mens oberst J.P. Andersen så på med følgende kommentar: – ”Nå drar han hjem”.

 

 

Å jobbe i forsvaret, det er å arbeide for den gode dialog. Jeg hadde selv en ung soldat som kom fra Sarajevo: ”Jeg er stolt over å være i denne tjeneste for frihet og demokrati”. Jeg lever og er i live. Carpe diem – gripe dagen – det handler om å være noe for enkeltmennesket, betydningen av å møte hverandre: Det handler om å leve. Det handler om å gi og dele av erfaring. Det handler om å elske, det handler om å tilgi. Om dagene er onde eller dagene er gode, det er alltid rom for et halleluja for en pils.

 

Tankene går til Wenche Foss – hva er viktigst i livet? Er det å eie hele verda? Vi må dele. Den verden vi lever i er så liten. Da vi vokste opp, hadde vi ikke dagens kommunikasjoner. Selv under OL på Lillehammer i 1994 var ikke E-mail vanlig. Nå får du raskt svar fra Buenos Aires.

 

Verden blir mindre og mindre. Vi får alt inn på stua. For Konge og fedreland! sier jeg til mine konfirmanter. For demokrati og den gode dialog! Respekt og dialog er viktig. Som utenriksminister Støre sa: – Det er viktig å få det inn i unge mennesker. Vi lever i en verden der dialogen er nødvendig. Min mor var den yngste av 12 søsken og måtte hjelpe til hjemme selv om hun ville bli lærer. Hun har hedret sin far og sin mor og fikk leve lenge i landet. Det handler om å leve ditt liv på din ekkert.

 

Bussjåføren er en befrakter av levende liv. Våg å være på den ekkerten du er, framtiden er din i takknemlighet for at du får være med og være til stede, sa Høien og kom inn på muntre hendelser fra prestelivet. Men så er han tilbake blant veteranene igjen:

 

– Det er viktig i et veteranlag å gi hverandre støtte. Fred og styrke være med dere. Humoren viktig. Det andre fundamentet er kjærligheten. Dialogen. Kjemp for alt hva du har kjært. Det handler om å leve. Hver dag er en sjelden gave og en skinnende mulighet. Den fjerde pilaren er undringen.

 

Dere som veteraner har gjort en kjempeinnsats. Fred og styrke være med hver enkelt av dere. Takk for meg! Presten ble møtt av rungende applaus fra en forsamling som åpenbart satte pris på budskapet kledd i en lett tone.

 

Det satte forsamlingen pris på.

 

 

Les forrige sak:
Farlige pøbelstreker

Natt til 17. mai ble en mulig ulykke ved Stjørdal Stasjon […]

Close