9 °C Stjørdal, NO
17/09/2021

Header-Bingo-uten dato
Spar Hegra uke 37

Vi besøker en bortgjemt festning

«Festung Hanebau» er en av de minst kjente festningene i vårt distrikt

Her er en glad turgjeng i ferd med å orientere seg. Vi ser restene etter kommandosentralen like bak. Her er en glad turgjeng i ferd med å orientere seg. Vi ser restene etter kommandosentralen like bak.

Denne artikkelen sto på trykk i Stjørdals-Nytt 8. september 2021.

På Hanebogen, like ved grensa mellom Frosta og Åsen, ligger restene etter den tyske festningen «Festung Hanebau». Dette er kanskje en av de minst kjente tyske festningene i vårt område.

Av J.M. Mølnås

Den tyske okkupasjonsmakten hadde egentlig planlagt å legge denne festningen på Ekne, men disse planene ble ganske snart skrinlagt, og man tok i bruk Hanebogen i stedet. Her var det flere kanonstillinger samt kaserner og messer, og det som hørte med til slike militære anlegg.

Flere steder langs ruta ligger restene etter skyttergraver.
Flere steder langs ruta ligger restene etter skyttergraver.
Koblingen til Tirpitz

Hva den hadde som mål? Ja, det må kanskje sees i sammenheng med Tirpitz sitt opphold i Fættenfjorden, samt at det i Lofjorden var nærmest et mobilt skipsverft. Her lå det store krigsskip til forskjellige tidspunkt. Ja til og med Tirpitz var innom Lofjorden flere ganger for vedlikehold.

Vi kan kanskje se for oss en forsvarslinje fra Tiller på Skatval, hvor det også var utplassert svære kanoner med stor rekkevidde, og hit til Hanebogen. Sammen kunne nok disse to anleggene påføre fienden store tap, hvis de kom i kamp.

Naturen har overtatt festningen

I dag jobber naturen ufortrødent med å skjule det som en gang var en festning. I tillegg ble en god del av stein tatt ut av området etter krigen, og ble brukt blant annet til veibygging både i Åsen og Frosta. Nå har skogen vokst seg stor igjen. Samt at mose og andre vekster dekker over hva som en gang var her.

Frosta Historielag har satt opp skilt og merket turen, slik at vi som tar turen hit kan få opplysninger om hva som en gang var her oppe. Vi går ut fra at utsikten vi i dag mangler herfra, var gedigen mens kanonene her var rettet mot angrep fra allierte fly.

Det første du møter på runden er tunnelene som fungerte som lager og tilfluktsrom.
Det første du møter på runden er tunnelene som fungerte som lager og tilfluktsrom.
80 soldater betjente kanonene

Festung Hanebau ble bygd av tyske ingeniørsoldater, og ble tatt i bruk fra våren 1941. Og var så i bruk til årsskiftet 1942/1943. Her ble det så aktivitet igjen fra høsten 1944 til krigen sluttet i 1945. På Hanebogen var det plassert ut fire FLAK 88 kanoner, heftige saker forresten, og det krevdes 80 soldater til å betjene disse fire.

FLAK 88 veide 7,5 tonn og var nesten 6 meter lang. Kanonene ble også døpt, og på plakaten Frosta Historielag har plassert ut står det at det er kjent tre navn, Anton 1, Anton 2 og Tykke Berta. Vi synes i denne sammenhengen det er verdt å gi en honnør til Frosta Historielag som har merket en rundtur, som påviser blant annet kanonstillingene, samt hvor de forskjellige bygningene var. Så til deg som tar denne rundturen, ta deg tid til å lese plakatene.

Takket være Frosta Historielag er turen både godt skiltet og merket.
Takket være Frosta Historielag er turen både godt skiltet og merket.
Tunneler

Det første du møter er to tunneler sprengt inn i fjellet. Her var det lager pluss tilfluktsrom. Videre passerer vi stedet der kjøkkenbrakka sto. I dette bygget var det også kinosal og forsamlingslokale. Langs den rundturen Frosta Historielag har merket ligger det fortsatt rester etter både skyttergraver og andre ting krigsherrene hadde med seg hit.

Best bevart er kanskje kommandosentralen, selv om også den nok var langt mer imponerende mens anlegget var i drift enn tilfellet er i dag. Alle våre opplysninger om Festung Hanebau har vi fra de opplysningsskiltene Frosta Historielag har satt ut.

Nå du besøker Festung Hanebau, kan du ta en rast på benken ved parkeringsplassen.
Nå du besøker Festung Hanebau, kan du ta en rast på benken ved parkeringsplassen.
Slik finner du frem

For å ta turen hit følger du «Frostaveien» utover. Ta så av denne til høyre mot Kvamme ved veiskiltet. Følg denne til veiskiltet til Svenskhallveien på høyre side, da er det bare å kjøre denne veien til endes. Fra parkeringsplassen er det godt merket sti helt fram til festningen.

Les forrige sak:
Katarina Hoff (t.v.), Kjetil Hildeskor i friidrettsforbundet, Kjell Olav Storflor og Olaf Lydvo gleder seg alle til at anlegget på Øverlands Minde om kort tid blir helt ferdig.
Friidrettstoppen ble imponert da han fikk se anlegget: – Det ligger til rette for et kjempemesterskap

Kjetil Hildeskor besøkte anlegget hvor NM skal arrangeres neste år

Close