-7 °C Stjørdal, NO
27/01/2021

Header-Bingo
SparHegra uke 04

Vi besøker Trøndelags høyeste foss

Den vakre fossen har et fall på 90 meter

Her er det tilrettelagt for en storslagen utsikt mot det imponerende Henfallet. Her er det tilrettelagt for en storslagen utsikt mot det imponerende Henfallet.

Henfallet er Trøndelags høyeste frie fossefall med et fall på 90 meter. Det imponerende og vakre fossefallet kan oppleves i Tydalen.

Av J.M. Mølnås

Ved veien mellom Ås i Tydalen og Stuggudalen står skiltet, Henfallet. Det er et godt stykke vei innover dit, men vel verdt turen. Her er det tilrettelagt med god adkomst ut på utsiktspunktet, slik at også bevegelseshemmede kan få den naturopplevelsen fossen gir. I tillegg er det også grillplass ved parkeringsplassen.

Henfallet er Trøndelags høyeste frie fossefall på 90 meter.
Henfallet er Trøndelags høyeste frie fossefall på 90 meter.
Godt tilrettelagt

Og sist, men ikke minst Johns Dass. Vi opplever sjelden, ja nesten si aldri, maken til toalettforhold. Den som har ansvaret for dette byggverket og renholdet der, ja den fortjener virkelig en honnør. Så til rette vedkommende: Dette var skikkelig bra! Vi opplever stadig at mangel på avtrede i forbindelse med parkeringsplasser ute i naturen, forsøples av både det ene og det andre. Dette unngås når de besøkende har andre muligheter enn under busker og kratt. Som sagt her var det virkelig bra. Vel nok om det, tilbake til det imponerende fossefallet.

På parkeringsplassen er det også en rastebenk, med grill- og bålplass, samt en vedbu.
På parkeringsplassen er det også en rastebenk, med grill- og bålplass, samt en vedbu.
Naturreservat siden 2001

Her er det satt opp et orienterings-skilt, som gir oss en kort, men god orientering om både området, som for øvrig er et naturreservat og selve Henfallet. Vi siterer fra oppslagtavla: «Henfallent naturreservat i Tydal kommune ble opprettet ved kongelig resolusjon 31. august 2001. Reservatet dekker et totalareal på 331 dekar. Formålet med fredningen er å bevare et skogområde med alle de naturlige økologiske prosessene. Av spesielle kvaliteter kan nevnes at område er en fossesprut-lokalitet med et særegent planteliv, særlig knyttet til fuktighetskrevende moser og lav.

Elva Hena har sitt utspring i Veunsjøen, som ligger rett nord for den 1321 meter Auspiken (Blåstøten) på grensa mot Holtålen. Elva heter til å begynne med Veunna, men skifter navn i det den renner nordover og inn i den vakre Hendalen. Vel en kilometer ovenfor (sør for) fossen renner Hena sammen med Svartåa, som kommer fra Svartåsjøen, en liten fjellsjø i knapt 700 meters høyde, omgitt av myrer og fjellbjørkeskog. Etter samløpet begynner elva å ta fart, og ferden kulminerer med at vannet velter utfor kanten av det 90 meter høye Henfallet, Trøndelags høyeste frie fossefall, og ned i et dypt gjel omgitt av barskog. Særlig under snøsmelting om våren er fossen et praktfullt syn, men selv om vannføringen om sommeren er mye mindre, er fossen fortsatt en imponerende opplevelse».

Les forrige sak:
(Illustrasjonsfoto)
Laget spetakkel – havnet i arresten

Hylte og kastet møbler midt på natten

Close