16 °C Stjørdal, NO
18/06/2019

Vi føler oss overkjørt!

Ola Mathisen, Ellen Mari Mathisen, Øystein Nilsen, Ole Jørgen Haugan, Ruth og Kåre Munkhaug og Aage Alver Nilsen liker dårlig at privateide hus må rives for å bygge vei i boligstrøk på Tangmoen. De føler seg overkjørt av kommunen og antyder inhabilitet.

 

Det er nesten med tårer i øyekroken sammen med følelse av irritasjon at beboere langs Innherredsveien og Havnegata ser det kommende veianlegget i krysset på Tangmoen. De har kjempet en lang kamp for å få kommunen og veivesenet til å velge veiløsninger som skaper mindre støyproblemer og er fremtidsrettet. De er oppgitt og frykter trafikkuhell og økte støyproblemer.

 

– Når privateide hus må rives for å skape en gårsdagens dårlig veiløsning i et boområde kan du ikke bli annet enn oppgitt, sier Øystein Nilsen på Tangmoen og henviser til uttalelse fra nestleder i plankomiteen Per Moen i Ap om at hus ikke skulle rives og at midlertidig løsning skulle ha varighet 3- 5 år. Han er mektig irritert over de politiske vedtakene som er gjort, og antyder sterkt inhabilitet i prosessen. Han sier at beboerne på Tangmoen undrer seg over kvaliteten på planprosessen som er utført av arealforvaltningens ansvarlige ingeniører ved Stjørdal kommune.

 

Coop Storlien artikkelnivå

– Statens veivesen lanserte tidlig parsell B, som om det hadde blitt valgt ville gått mellom Medbroen og boligfeltet her. Når dette ikke ble valgt, er det grunn til å tro at interesser knyttet til både gårdsanlegg og en misjonskirke i området har blitt skjermet. Inhabilitet knyttet til nevnte kirkebygg og beslutningstakere i prosessen kan være reelle, antyder Øystein Nilsen og Ole Jørgen Haugan som nå ser hus rives der folk har bodd og trivdes. Naboene mener nå at de får en forringelse av sine eiendommer og synes at løsningen blir svært dårlig med stenging av innkjøring fra Munkhauggata til Havnegata.

 

Mister troen på parsell B       

Beboerne på Tangmoen har i møter og per brev blitt fortalt at parsell C som nå opparbeides kun er en midlertidig løsning. Etter som veimyndighetene utløser og river hus i parsell C har de mistet troen på at andre løsninger blir valgt.

 

– Nå er parsell C under opparbeidelse. Vi ser at veien skal få en breddeutvidelse og at mate-vei i feltet resulterer i at hus nr 2 faller for gravemaskinene. Ingenting tyder på at veivesenet har ønske eller midler til å komme med andre trasevalg i nær fremtid, sier Øystein Nilsen og får støtte av seks andre naboer i det grabben raserer første hus på Tangmoen.

 

– Vi ser dette som et overgrep på lokalsamfunnet og innbyggerne i kommunen.  Løsningen som nå er valgt fører til at livskvaliteten forringes for boområdets oppsittere.  Vi drar gjerne paralleller med barnehagen i Fosslia, Fosslibekken Barnehage. Her var det noen i plankomiteen som ble funnet inhabil i ettertid, sier Øystein Nilsen.  Han og naboene har ikke tenkt å legge veisaken på Tangmoen død. Nå betrakter de arbeidet som pågår, og jurist måtte kontaktes før sikring kom på plass rundt gravemaskinene under rivearbeidet.

 

– Jeg er nær nabo her ved krysset og opplever daglig situasjoner i krysset her som også har resultert i nestenpåkjørsler. Hvis trafikken øker med både trailere og personbiler vil vi kanskje oppleve en alvorlig ulykke her før øynene går opp hos besluttende myndigheter, sier Ellen Mari Mathisen.  Utvidelser med gang- og sykkelvei skal nå opparbeides. Dette rammer private eiendommer. Ny hovedavkjørsel for hele området blir nå direkte knyttet til Innherredsveien, det også en sterkt trafikkert gate. Med Ringvei Nord påkoblet Havnegata frykter beboerne en merkbar økning i trafikken som de helst skulle sett langt unna boligene på Tangmoen.

 

 

Les forrige sak:
Siv Jensen besøkte Stjørdal

  Mange partimedlemmer fra Stjørdal og andre lag var møtt fram […]

Close