15 °C Stjørdal, NO
28/09/2021

XC40
XC60
Header-Bingo-med dato
XC90
Spar Hegra uke 39

– Vi gamlinger har turt å kaste oss ut i den digitale verden

– Og jaggu ser det ikke ut til at vi får det til å fungere

Jarle Kirkeberg, distriktsguvernør i Lions-klubbene nord for Dovre, Anne Mari Granhaug fra Lions Club Stjørdal/Varnes og Jon Loar Fiskvik fra Lions Stjørdal var godt fornøyd med årets distriktsmøte i Stjørdal. Jarle Kirkeberg, distriktsguvernør i Lions-klubbene nord for Dovre, Anne Mari Granhaug fra Lions Club Stjørdal/Varnes og Jon Loar Fiskvik fra Lions Stjørdal var godt fornøyd med årets distriktsmøte i Stjørdal.

Lions-klubbene nord for Dovre måtte begi seg ut i et noe ukjent terreng da de arrangerte distriktsmøte i Stjørdal sist helg.

– Vi gamlinger har turt å kaste oss ut i den digitale verden, og jaggu ser det ikke ut til at vi får det til å fungere. Det er de to lokale klubbene som har fått dette til å virke, sier Jarle Kirkeberg, distriktsguvernør i Lions.

Totalt er det 70 klubber som i teorien kunne deltatt på møtet, som ble arrangert av Stjørdal Lions og Lions Club Stjørdal Varnes. Vanligvis ville de trommet sammen til et minnerikt opplegg med ledsagere, kulturelle innsalg og mye mer.

Kun 20 til stede

I stedet ble møtet forbeholdt kun 20 deltagere på behørig fysisk avstand fra hverandre, og det betød at mange av klubbene måtte følge med og diskutere over en digital link.

– Vi begrenset oss til 20 personer, og i praksis deltok kun distriktsrådets medlemmer og noen få utvalgte klubber som fysisk kunne være til stede. Vi hadde ønsket å arrangere et større opplegg, men det måtte vi bare gå bort i fra på grunn av koronaen, sier Jon Loar Fiskvik fra Lions Stjørdal og Anne Mari Granhaug fra Lions Club Stjørdal/Varnes.

Prosjektbasert

Under samlingen på Quality Airport Hotel i Stjørdal sentrum skulle delegatene som var til stede og alle på link behandle vanlige årsmøtesaker, men også ta stilling til ulike hjelpeprosjekter som ble presentert. For Lions-organisasjonen er prosjektene selve livsnerven, og ett av dem som ble presentert dreide seg om et matprogram i den estiske byen Narva på grensen til Russland.

– Alle lokale klubber jobber med egne lokale prosjekter, men vi kan også frivillig delta på internasjonale prosjekter som styres av andre klubber hvis vi ønsker det, sier Granhaug og Fiskvik.

Lokale bidrag

Lions-klubbene i vårt distrikt har som mål å synes i lokalsamfunnet.

– Blant annet deltar vi på Løvelekene hvert eneste år, men på grunn av koronapandemien er det blitt avlyst i to år. Ellers driver vi bokutsalg og har blant annet støttet en ikke-bemidlet student som ville studere i USA. Alle som søker vil få sine saker behandlet, og vi bevilger penger til tiltak som vi synes er fornuftige og som er innenfor våre regelverk og normer, sier Fiskvik.

Les forrige sak:
Ingunn Ystad stiller ut sine verker i Kimen frem til 30. april.
Vil favne bredt med kunsten

Ingunn Ystad stiller ut sine verker

Close